Tweede rapportage IEBB-consortium

Het IEBB-consortium dat door het BTIC is geïnitieerd is inmiddels een jaar aan de slag met het Kennis- en Innovatieprogramma ‘Integrale Energietransitie Bestaande Bouw’ (IEBB) in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Het samenwerkingsverband bestaat uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners. Het afgelopen half jaar heeft het consortium weer een mooie stap gezet in de realisatie van de ambitie: het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. De doelstelling van het consortium is de opschaling van 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030.

Er zijn deelprojecten afgerond met concrete en toepasbare eindresultaten tot gevolg. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een schakelbare gebouwcoating waarbij is aangetoond dat de schakelbare eigenschappen substantieel hoger liggen dan die van bestaande systemen. Simulaties laten zien dat met deze coating een energiebesparing op de jaarlijkse verwarming en koeling van tussen de 9 en 32% tot de mogelijkheden behoort, afhankelijk van de gebouwkwaliteit. Vervolgonderzoek wordt opgezet voor de technische uitwerking naar de praktijk.

Ook de nog lopende deelprojecten hebben geleid tot concrete resultaten die al in de dagelijkse praktijk van onze partners worden toegepast of een goede basis vormen voor de vervolgstappen in het innovatieplan. Voor het realiseren van de doelstellingen werken we aan integrale oplossingen op het gebied van industrialisatie van renovatieconcepten (thema 1-4; MMIP 3.1 en 3.2), gedragen transitieproces (thema 5-7; MMIP 3.3) en warmtetechnologie (thema 8 en 9; MMIP 4.1 en 4.3).

Op het vlak van warmtetechnologie is er gewerkt aan configuratoren, controllers en vernieuwende warmtepompconcepten, zoals een thermoakoestische warmtepomp en een compacte 7,5 kW propaan warmtepompmodule voor toepassing in prefab-installaties. De gerealiseerde testfaciliteit biedt de mogelijkheid om de ontwikkelsnelheid te verhogen en implementatiefouten te beperken.

In de rapportage worden de hoogtepunten van de resultaten per thema uitgelicht. Wil je meer weten over het deelproject? Lees dan de gedetailleerde beschrijving van de voortgang per deelproject via de link aan het einde van ieder thema. Voor vragen kun je contact opnemen met penvoerder.IEBB@tno.nl.

Bekijk hier een samenvatting van de doelstellingen van het innovatie-ecosysteem IEBB.
Bekijk hier de eerste rapportage na een half jaar.
Bekijk hier de tweede rapportage na een jaar.
Bekijk hier de Facts&Figures van de tweede rapportage.