Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)

BTIC

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. De projecten richten zich specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030. In het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) wordt gewerkt aan integrale innovaties die zich richten op verschillende facetten van de energietransitie: de industrialisatie van renovatieconcepten (thema 1-4; MMIP 3.1 en 3.2), het transitieproces (thema 5-7; MMIP 3.3) en warmtetechnologie (thema 8 en 9; MMIP 4.1 en 4.3).

Het samenwerkingsverband, dat geïnitieerd is door het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), bestaat uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de ontwerp-, bouw- en technieksector, overheden, woningeigenaren en bewoners.

Om de gangbare versnippering en concurrentie in de sector om te zetten naar een meerjarige brede samenwerking, past het consortium een nieuwe manier van samenwerken toe tussen vragende partijen, aanbiedende partijen en kennisinstellingen. Op basis van een gezamenlijke ontwikkelagenda worden, via een integrale aanpak, kennis en nieuwe technologieën ontwikkeld. Het consortium richt zich onder andere op innovatieve oplossingen voor warmteconversie en opslag, digitalisering, industrialisatieconcepten, ketenintegratie en samenwerkingsvormen.

Bekijk hier een samenvatting van de doelstellingen van het innovatie-ecosysteem IEBB.

Lees hier de voortgang van het IEBB- consortium in de halfjaarrapportages:

Bekijk hier de eerste rapportage na een half jaar.

Bekijk hier de tweede rapportage na een jaar.
Bekijk hier de Facts&Figures van de tweede rapportage.

Bekijk hier de derde rapportage na anderhalf jaar.
Bekijk hier de Facts&Figures van de derde rapportage.

Lees hier de behaalde resultaten van het IEBB-consortium in de openbare rapportages en publicaties:

Thema 1 Renovatieconcepten

Publicatie deelproject 1.5 Collectieve warmte:  Lagere temperaturen: afgiftesystemen

Publicatie deelproject 1.6 Dunnere en goedkopere renovatieoplossingen door regulerende huidafwerking van de gebouwschil. Investigating the energy saving potential of thermochromic coatings on building envelopes

Thema 2 Datagedreven optimalisatie  van renovatieconcepten

Rapport activiteit 1.1 Wat leren we uit bestaande databases over renovatieconcepten?: The actual performance of energy renovation in the Dutch residential sector.

Rapport activiteit 1.3 Leren uit betaversies van ‘digital twins’: Introduction to digital twins, models and parameter estimation.

Rapport activiteit 1.4 Inzet van digital twins voor online beheer & optimalisatie, garantiestelling en prestatiecontracten: Leren uit de U-bouw; Trends in digital twinning for design, operation and maintenance in non-residential buildings: a short review from literature.

Thema 5 Gedragen Energietransitie

Rapportage deelproject 5.1 Vraagarticulatie en besluitvorming: De kracht van het collectief.

Publicatie deelproject 5.2 Vraagstimulering en strategieën: Identification of the behavioural factors in the decision-making processes of the energy efficiency renovations: Dutch homeowners

Rapportage deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned: Versnellende interventies voor energierenovaties.

Presentatie deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned: Platforms: Lessen EU-projecten - Platforms voor renovatie.

Rapportage deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned: Aardgasvrij en collectie

Hoofdstuk Leerboek deelproject 5.3 State-of-the-art en lessons learned & deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën: Hoofstuk 8: Towards energy neutral neighborhoods. Het volledige boek is hier te bestellen.

Presentatie deelproject 5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën: Voor energiecoaches met impact (5.4)

Rapportage deelproject  5.4 Praktijkexperimenten en opschaling strategieën: Het maatschappelijk inbeddingsniveau van renovatieconcepten

Thema 6 Afwegingskader

Rapportage Versnellende interventie voor energierenovaties.

Neem voor vragen over het IEBB-consortium contact op met penvoerder.IEBB@tno.nl.