Energietransitie bestaande bouw

BTIC

Met het eerste programma ‘Integrale Energietransitie Bestaande Bouw’ gaat BTIC bijdragen aan innovaties om de energietransitie in de bestaande bouw, haalbaar, schaalbaar en betaalbaar te maken.

We willen bereiken dat over 5 jaar 80.000 woningen en gebouwen per jaar gerenoveerd worden opgeleverd, en 200.000 woningen per jaar in 2030. Uiteindelijk zijn we er pas als in 2050 de gehele gebouwde omgeving klimaatneutraal is. In praktische zin denken we hierbij aan:

  • innovaties in renovatieconcepten en -processen,
  • warmtepomp- en -opslagtechnieken,
  • sturing van de warmtevoorziening,
  • het transitieproces zelf.

Energieneutraal

Dit programma draagt bij aan innovaties om wijken in Nederland vóór het jaar 2050 energieneutraal te maken. Alle sociale, maatschappelijke, economische en technische aspecten worden meegenomen. Dit geldt op het niveau van wijken, gebouwen en bouwcomponenten.

BTIC

Programmalijnen

Het programma 'Integrale energietransitie bestaande bouw' kent 4 programmalijnen:

Prof. dr. Henk Visscher (TU Delft), Huub Keizers (TNO) en Richard Mulder (Bouwagenda) werken met allerlei partijen aan de invulling van dit eerste programma. Ze formuleren concrete projecten en bouwen een breed consortium, dat sturing gaat geven aan het programma en aan de projectideeën.

Heeft u een projectidee of wilt u samenwerken?