Energietransitie bestaande bouw

BTIC

Het BTIC heeft een consortium geïnitieerd dat op 11 december 2019 van start is gegaan met het Innovatieprogramma ‘Integrale Energietransitie Bestaande Bouw’ (IEBB). Met de toekenning van 13,8 miljoen euro subsidie in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) en een programmaomvang van 21,4 miljoen zullen de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld. Het samenwerkingsverband bestaat uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners. Hiermee draagt het BTIC bij aan innovaties om de energietransitie in de bestaande bouw, haalbaar, schaalbaar en betaalbaar te maken.

Lees hier meer over de vier consortia die aan de slag gaan met meerjarige innovatie gebouwde omgeving.

Het doel is dat over 5 jaar 80.000 woningen en gebouwen per jaar gerenoveerd worden opgeleverd en 200.000 woningen per jaar in 2030. Uiteindelijk zijn we er pas als in 2050 de gehele gebouwde omgeving klimaatneutraal is. In praktische zin denken we hierbij aan:

  • innovaties in renovatieconcepten en -processen,
  • warmtepomp- en -opslagtechnieken,
  • sturing van de warmtevoorziening,
  • het transitieproces zelf.

Energieneutraal

Dit programma draagt bij aan innovaties om wijken in Nederland vóór het jaar 2050 energieneutraal te maken. Alle sociale, maatschappelijke, economische en technische aspecten worden meegenomen. Dit geldt op het niveau van wijken, gebouwen en bouwcomponenten.

BTIC-Datavisual-cijfers-3

Programmalijnen

Het programma 'Integrale energietransitie bestaande bouw' kent 4 programmalijnen:

Heeft u een projectidee of wilt u samenwerken?