Bouw en Techniek Innovatiecentrum 

Vliegwiel voor ontwerp-, bouw-, en techniekinnovaties

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum bundelt innovatievragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige R&D-programma’s. Door een efficiënter, gebundeld innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen.

Lees meer over het BTIC en hoe wij consortia ondersteunen.

Het BTIC heeft zes Kennis- en Innovatieprogramma's opgezet. Word jij innovatiepartner en help je mee om samen grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken?

Voor alle kennis- en innovatieprogramma’s geldt dat ze zich richten op het behalen van doelen op de middellange termijn en daarbij bijdragen aan de nationale missies rond verduurzaming, betaalbaarheid en de toekomstbestendigheid van gebouwen en kritische infrastructuren. In lijn met het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid (ecosysteemstrategie) zijn de programma’s hierbij beschreven in termen van benodigde randvoorwaarden, input, activiteiten, resultaten (output, outcome) en te behalen impact.

Bekijk de animatie

In twee minuten leggen wij uit wat we doen en hoe jij zelf ook een rader in het vliegwiel van bouw-, ontwerp- en techniekinnovatie kunt zijn.

NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven en nieuws ontvangen? Schrijf je dan via onderstaand formulier in voor onze nieuwsbrief. Vul je naam, achternaam en e-mailadres in.

Publiek-private samenwerking

Wij zijn initiatiefnemers van het BTIC. Wij werken samen met partijen uit de bouw-, ontwerp- en techniekwereld, uit de hele keten.

initiatiefnemers BTIC

Meer weten? Neem contact op met het BTIC-Team!