Circulaire Bouweconomie

Directly above view of scrap metal yard.

Het complete Kennis- en Innovatieprogramma ‘Circulaire Bouweconomie' richt zich op onderstaande drie programmalijnen die aansluiten op de transitieagenda bouw.

DOWNLOAD HIER HET KENNIS- EN INNOVATIEPROGRAMMA CIRCULAIRE BOUWECONOMIE

Transitie

De programmalijn ‘Transitie’ ontwikkelt strategieën, methoden en instrumenten om het proces van een transitie naar een circulaire economie te versnellen. Dit gebeurt op het gebied van:

  • beleid
  • wet en regelgeving
  • handhaving
  • aanbestedingsvormen.

Bij aanbestedingsvormen worden ook methoden en instrumenten ontwikkeld, die inzicht geven in de vraag en aanbodontwikkeling van de komende decennia.

Voor een succesvolle transitie is kennisoverdracht en opleiding cruciaal. Daarom richt dit programma zich ook op de ontwikkeling van programma’s voor levenslang leren voor leerkrachten, professionals, studenten en stakeholders, op basis van theorie en praktijk.

Innovatie

De programmalijn ‘Innovatie’ richt zich op:

  • levensduurverlenging van bestaande constructies en elementen of materialen,
  • onderzoek naar nieuwe materialen, die minder beslag leggen op primaire grondstoffen.

De kennisontwikkeling en innovatie richt zich op de meest relevante materialen in de gebouwde omgeving, zoals steenachtig materiaal, staal, asfalt, biobased materialen en kunststoffen.

Impact meten

De programmalijn ‘Impact meten’ is gericht op:

  • onderzoek aan impact assessment methodes om milieu-impact,
  • kosten en sociale impacts kwalitatief of (semi) kwantitatief te meten,
  • (door)ontwikkeling van tools die de impact van circulaire economie inzichtelijk maken.

Deelprogramma Circulair Beton

Samen met het Betonakkoord heeft het BTIC een Kennis- en Innovatieprogramma Circulair Beton opgesteld. Het volledige programma is hier te downloaden, hier staat een samenvatting van het programma. Het programma Circulair Beton focust op de laatste twee programmalijnen: innovatie en impact meten.

Ideeën voor dit programma?