Werksessie Circulair beton levert concrete adviezen op

Circulair Beton

Veel partijen hebben toegezegd een bijdrage te willen leveren aan het Innovatieprogramma Circulair Beton. Daarmee wordt realisatie in dit jaar haalbaar en wordt een concrete stap gezet in het versnellen van verduurzaming van de betonsector. Op 21 april organiseerden het BTIC en het Betonakkoord een digitale werksessie om het Innovatieprogramma samen met deelnemende bedrijven en overheden uit te werken. Tijdens dit webinar is met ruim 50 deelnemers het Innovatieprogramma aangescherpt door de concrete vertaling te maken naar gewenste resultaten per werkpakket. Voor elk werkpakket wordt nu een eerste Plan van Aanpak voor de komende vier jaar gemaakt, inclusief inschatting van materialen, manuren en globale planning.

Terugblik webinar dinsdag 21 april

Van 9:00 – 10:00 uur is het proces toegelicht om tot een breed gedragen Innovatieprogramma Circulair Beton te komen en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bekijk hier de presentaties die gegeven zijn:

Lees hier de terugblik van Jacqueline Cramer op de bijeenkomst.

Na de plenaire sessie gingen betrokkenen uiteen in digitale werksessies om een Plan van Aanpak per werkpakket uit te werken. Elke sessie leverde concrete adviezen op die in het programma zullen worden verwerkt. De digitale werksessies duurden een uur en vonden plaats op de volgende tijdstippen:

  • 10.00 – 11.00 u: A – Biobased materialen in beton (Ted Slaghek, WUR)
  • 11.00 – 12.00 u: B – Nieuwe generatie bindmiddelen (Jos Brouwers, TU/e)
  • 13.00 – 14.00 u: C – Conditiemeten in levensduurontwerp en -voorspelling (Herdis Heinemann, TNO)
  • 14.00 – 15.00 u: D – Experimenteerruimtes door Nederland (Perica Savanovic, Avans)
  • 15.30 – 16.30 u: E – Beoordelen impact (Henny ter Huerne, UT)
  • 16.30 – 17.30 u: F – Repareren en versterken van constructies > 20 jaar (Henk Jonkers, TUD)

Binnenkort wordt het verslag van de deelsessies gepubliceerd.