Verhagen neemt rol als BTIC-boegbeeld weer over van Terpstra

Op woensdag 16 juni nam Maxime Verhagen, voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland de jaarlijks roulerende rol van boegbeeld van het BTIC weer over van Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Tijdens de livestream talkshow BTIC Talks nam Verhagen symbolisch de BTIC-bouwhelm in ontvangst van Terpstra. Beide voorzitters benadrukten dat de ontwerp-, bouw- en technieksector dringend behoefte heeft aan een topsectorenaanpak. Die is nodig om sneller te kunnen innoveren en de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en de versterking van de Nederlandse infrastructuur, aan te pakken.  

Terugkijkend op het afgelopen jaar concludeert Doekle Terpstra: “Ik ben vooral trots dat het BTIC er in is geslaagd om bij de eigen achterban het verschil te maken op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Als spin in het web hebben we veel tot stand kunnen brengen.”

Het BTIC, in 2019 op initiatief van de Bouwagenda opgericht door drie brancheverenigingen, drie ministeries en drie onderzoeks- en onderwijskoepels, heeft integrale innovatieontwikkeling op de kaart gezet. Gezamenlijk met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen zijn concrete innovatieprogramma’s opgesteld. Het BTIC heeft actief geholpen om tientallen bedrijven, hogescholen, opdrachtgevers en kennisinstellingen in consortia te bundelen. Zij zijn nu aan de slag met de oplossingen voor morgen. De andere tafelgasten van BTIC Talks (bekijk de opname terug) lichtten hierover tijdens de livestream voorbeelden uit van circulair ontwerpen, het industrieel bouwen van woningen, het toekomstbestendig maken van civiele kunstwerken en een CO2-meetmethodiek die bij renovatie van woningen wordt ingezet. Rode draad van de gesprekken: innoveren is top!

Maxime Verhagen, komend jaar boegbeeld van het BTIC: “Een stevig verankerde samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemers in de ontwerp-, bouw- en technieksector is essentieel om de uitdagingen van morgen aan te kunnen. Het ontwerp, de bouwstenen en de benodigde instrumenten staan klaar voor een aanpak die in een topsector gehanteerd wordt. Nu is het alleen nog een kwestie dat een nieuw kabinet zegt: ‘We gaan het zo doen’.” De aanbeveling van Doekle Terpstra, afgelopen jaar het boegbeeld van het BTIC, is om de focus te houden op individuele innovatieve bedrijven, startups en opleidingen. Dat is Maxime uit het hart gegrepen: “Uiteindelijk worden daar veel innovatieve technieken en processen bedacht en uitgevoerd.”