Symposium ‘Doorbraken in renovaties: kansen voor digitaliseren van het renovatieproces’

Het ‘Bouw en Techniek Innovatie Centrum’ (BTiC) organiseert in samenwerking met het TU Delft Urban Energy Platform een symposium. Het Symposium ‘Doorbraken in renovaties: kansen voor digitaliseren van het renovatieproces’ vindt plaats op 19 september van 13:00-17:30 in het Science Centre Delft.

Klimaatneutrale gebouwde omgeving

De Nederlandse overheid streeft naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Renovatie van de bestaande gebouwenvoorraad is essentieel voor het realiseren van deze ambitie, aangezien de markt zich moet voorbereiden op het leveren van 200.000 duurzame renovaties per jaar.
Het realiseren van de klimaatdoelstellingen vereist, onder andere, de ontwikkeling van betaalbare renovatieoplossingen (50% ten opzichte van huidige kostenniveau), en een snel renovatieproces (doorlooptijd van minder dan 5 dagen).

Digitalisering van het renovatieproces

Het verminderen van de doorlooptijd vraagt om een betere afstemming en waar mogelijk automatisering van het renovatieproces. In dit symposium verkennen we de mogelijkheden voor digitalisering van het renovatieproces.
Dagvoorzitter: Henk Visscher, hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie van de TU Delft, faculteit Bouwkunde en medeoprichter van het BTiC.

Aanmelden symposium

Meld u aan voor het symposium via deze website.