De Nederlandse AI-coalitie is in oktober 2019 opgericht om de ontwikkeling en toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in Nederland te versnellen. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. Nederland wil daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Vanuit de Nederlandse AI-coalitie wordt gewerkt aan generieke bouwstenen (Data Delen, Human Capital, Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie, Research en Innovatie, Startups en Scale-ups) en een aantal specifieke maatschappelijke toepassingsgebieden.

De gebouwde omgeving is begin oktober als 15e toepassingsgebied toegevoegd aan het programma met onderwerpen als datagedreven beheer- en onderhoud (predictive maintenance), standaarden voor datadeling, AI ondersteunde besluitvorming, industrieel bouwen en renoveren en de koppeling naar scholing en onderwijs. De werkgroep Gebouwde Omgeving zal de komende maanden onder voorzitterschap van Arjan Wallinga het programma verder invullen.

De werkgroep is in de opstartfase. Interesse om mee te doen? zie www.nlaic.com/over-nl-aic , houd de website www.btic.nu in de gaten of neem contact op met A.Walinga@bouwendnederland.nl of huub.keizers@btic.nu (secretaris Werkgroep GO).