De Nederlandse AI-coalitie is in oktober 2019 opgericht om de ontwikkeling en toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in Nederland te versnellen. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. Nederland wil daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Vanuit de Nederlandse AI-coalitie wordt gewerkt aan generieke bouwstenen (Data Delen, Human Capital, Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie, Research en Innovatie, Startups en Scale-ups) en een aantal specifieke maatschappelijke toepassingsgebieden.

De gebouwde omgeving is begin oktober als 15e toepassingsgebied toegevoegd aan het programma met onderwerpen als datagedreven beheer- en onderhoud (predictive maintenance), standaarden voor datadeling, AI ondersteunde besluitvorming, industrieel bouwen en renoveren en de koppeling naar scholing en onderwijs. De werkgroep Gebouwde Omgeving zal de komende maanden onder voorzitterschap van Arjan Wallinga het programma verder invullen.

Zie https://nlaic.com/toepassingsgebied/gebouwde-omgeving/ voor meer informatie.

Donderdag 18 februari om 10:30 uur vindt de kick-off plaats van de Werkgroep Gebouwde Omgeving. In dit webinar bespreken de deelnemers van de NL AI Coalitie welke volgende stappen gezet gaan worden. Deze onderwerpen komen tijdens het webinar aan bod:

  • Op welke gebieden wil de werkgroep een rol spelen voor de sector?
  • Het strategisch kader: welke ontwikkelingen wil de werkgroep stimuleren?
  • Welke rol ziet de werkgroep voor zich, en welke rol kunnen deelnemers spelen?

Meld je hier aan als je interesse hebt om deel te nemen of neem contact op met A.Walinga@bouwendnederland.nl of huub.keizers@btic.nu (secretaris Werkgroep GO).