Reservering van € 100 miljoen voor BTIC-voorstel Nationaal Groeifonds

Erkenning van belang innovatie-ecosysteem voor een toekomstbestendige leefomgeving

Het Kabinet heeft op 14 april jl. bekend gemaakt dat het Nationaal Groeifonds een reservering toekent van € 100 miljoen voor het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’. Het voorstel is opgesteld door het BTIC samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 187 partners vanuit de ontwerp-, bouw- en technieksector. De commissie erkent het belang van innovatie in deze sector voor de Nederlandse economie, maar heeft positief kritische kanttekeningen gemaakt bij de opzet van het huidige voorstel. De indieners zullen de komende 9 maanden een aangescherpt plan indienen om aanspraak te maken op het gereserveerde bedrag.

Van de 35 aanvragen in deze tweede ronde van het Nationaal Groeifonds zijn er 28 voorstellen toegekend met in totaal 5 miljard euro. Daarnaast wordt 1,3 miljard euro gereserveerd voor voorstellen waar extra onderbouwing en detaillering voor nodig is, waaronder 100 miljoen euro voor het BTIC-voorstel. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat meldde tijdens de persconferentie dat het Kabinet het advies van de NGF-beoordelingscommissie in zijn geheel over heeft genomen: “Ieder voorstel draagt bij aan de toekomst van Nederland”.

De indieners van het voorstel hadden op volledige toekenning gehoopt, maar zijn blij met deze reservering. Het Kabinet erkent hiermee de noodzaak tot investering in een innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het ministerie onderzoekt nu welke consequenties de feedback van de commissie heeft voor de uitvoering van het totale plan en voor de zes consortia die startklaar stonden. Ferdi Licher, directeur bouwen en energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Er is met 187 partners hard gewerkt aan dit voorstel. De komende maanden gaan wij de kracht van de samenwerking omzetten in een klinkend resultaat.”

Maxime Verhagen, boegbeeld van het Bouw Techniek en Innovatiecentrum (BTIC) en voorzitter van Bouwend Nederland: “De werkwijze van open innovatie binnen consortia van het BTIC heeft zichzelf de afgelopen jaren bewezen. De toekenning van een reservering uit het Nationaal Groeifonds geeft een aanmoediging om dit innovatie-ecosysteem voor de ontwerp-, bouw- en technieksector verder uit te bouwen.” Momenteel zet het BTIC stappen om innovatie in de bouw verder en beter in te bedden in het missiegedreven innovatiebeleid.

Lees hier de samenvatting van het ingediende voorstel
Lees hier informatie over de zes startconsortia.

Videotoelichting op het ingediende voorstel