Programma Versnelling Verduurzaming GO

Voor iedereen moet een duurzame woning binnen handbereik komen. Daarom neemt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende maatregelen, zoals het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. Er is extra aandacht voor mensen met een kleine portemonnee. Door nieuwe financieringsmogelijkheden wordt het ook voor hen mogelijk om hun woning betaalbaar te kunnen isoleren.

In het programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving ligt de focus op het besparen van energie en betere isolatie. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren en 1 miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw te installeren tot en met 2030. Ook komt er een bijmengverplichting voor groengas. 

Hoe het ministerie dit wil bereiken, lees je hier.

Het BTIC is in samenspraak met TKI UE, de Stroomversnelling en De Bouwcampus bezig om de inhoud mede te bepalen voor Programmalijn 5: Innovatief en duurzaam bouwen. De voorziene start is in september 2022.