Programma Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur gereed

Circulariteit

In deze Week van de Circulaire Economie presenteert het BTIC het Kennis- en Innovatieprogramma ‘Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur’. Dit programma is in samenspraak met leden van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen opgezet. Hierin wordt beschreven welke oplossingen ontwikkeld moeten worden, welke kennisvragen daarvoor beantwoord moeten worden en hoe dit vormgegeven kan worden in een gezamenlijk innovatieprogramma.

Het programma focust op de ontwikkelingen die zonder een vergaande mate van samenwerking tussen de verschillende partijen niet, of sterk vertraagd, van de grond zullen komen. Het BTIC wil in publiek-private, meerjarige, integrale R&D-programma’s het benodigde wetenschappelijk en toegepast onderzoek gebundeld uit laten voeren. Het programma geeft hierbij concreet invulling aan het ontwerp-gerelateerde deel van het bredere BTIC-programma Circulaire Bouweconomie en de middellange-termijn innovatievragen die daarin met betrekking tot circulair ontwerpen besloten liggen. Het draagt daarmee ook bij aan het vervullen van de doelen van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en bouwt verder op activiteiten van onder meer Cirkelstad en Platform CB’23.

Download hier het kennis- en innovatieprogramma.

Dank aan het schrijfteam: TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, University of Twente, Avans Hogeschool, TNO, Koninklijke NLingenieurs en Witteveen+Bos.

Binnenkort starten we met consortiavorming voor een uitvoeringsprogramma. Interesse in deelname? Mail office@btic.nu.