Presentatie Kennis- en Innovatieprogramma Digitalisering bij NL Digitaal

Digitale technologie is in potentie een van de belangrijkste succesfactoren voor het behalen van de maatschappelijke doelstellingen in de gebouwde omgeving. Daarnaast is er een grote behoefte aan het bundelen van kennis, kunde en ervaring op dit vlak in de sector. Tijdens de Conferentie NL Digitaal 2020, op 19 maart in Groningen, presenteert het BTIC het Innovatieprogramma Digitalisering in de bouw-, ontwerp- en technieksector.

De recent ontwikkelde digitaliseringsagenda wordt dan toegelicht met onder andere praktische resultaten zoals een datagedreven renovatieaanpak, inzet van digital twins in de ontwikkel-, bouw- en beheerfase, de koppeling hiervan met het digitaal stelsel en de inzet van co-botics in de bouw. De input uit de sessie zal gebruikt worden om de vervolgaanpak van het BTIC digitaliseringsprogramma aan te scherpen.

Meld je hier aan voor de conferentie en neem deel aan het programma!

Vanwege de Corona-crisis is deze presentatie niet doorgegaan.