NWA-call circulaire en emissievrije bouw

Circulair-ontwerpen

NWO heeft een call opengezet die in samenwerking met het BTIC tot stand is gekomen en die past binnen het kennis- en innovatieprogramma Circulair Ontwerpen Gebouwen en Infrastructuur. Consortia kunnen hierop inschrijven. Het doel van de call ‘Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw’ is om doorbraken te realiseren en handelingsperspectieven te ontwikkelen die bijdragen aan de circulaire transitie van de bouwsector bij renovatieprojecten voor de energietransitie. Het BTIC roept kennisinstellingen en maatschappelijke partijen op tot het gezamenlijk ontwikkelen van kennisketen-brede, interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen die zijn gericht op deze maatschappelijke transitie.

De komende decennia staat de bouwsector voor grote uitdagingen. In 2050 moet de gebouwde omgeving niet alleen emissievrij zijn, maar ook circulair. Deze call richt zich op de vraag hoe innovaties binnen – verschillende terreinen van –  de bouwsector kunnen worden (door)ontwikkeld en geïmplementeerd voor renovatieprojecten. Het doel is om een versnelling te bewerkstelligen in het realiseren van de ambities voor een duurzame transitie naar een circulaire en emissievrije bouw. Deze call richt zich op een integrale samenhang tussen veranderingen die nodig zijn op sectorniveau en bij renovatieprojecten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) en maatschappelijke partijen moeten zijn vertegenwoordigd. Voor deze call is het van belang dat partijen uit de bouwsector of andere relevante sectoren deelnemen in het consortium.

Klik hier voor meer informatie. Woensdagmiddag 29 september vindt een matchmaking event plaats waarvoor je ideeën kunt aanleveren. 

Eerder heeft het BTIC ook verwezen naar de KIA-CE call waarvoor een door BTIC georganiseerd consortium een voorstel indient. Daarnaast ondersteunen het BTIC en TKI Urban Energy de komende maanden een project gericht op de vraag hoe op de korte termijn huidige energierenovaties, zoals die onder meer door MMIP3 en MOOI consortia worden ontwikkeld, meer circulair worden gemaakt en hoe dat bij nieuwe subsidieprogramma’s beter kan worden uitgevraagd.