Nieuwe samenstelling MT BTIC

Sinds begin dit jaar heeft Henk Visscher zijn functie als MT-lid overgedragen aan drie dames die gezamenlijk zijn rol zullen invullen. Henk was bij de start van het BTIC betrokken vanuit 4TU.Bouw en is nu directeur van TU Delft Urban Energy Institute. Anita Baas, Programmadirecteur Bouw en Infra van de TU Delft, Maaike Riemersma, Programmadirecteur 4TU.Bouw, en Mieke Oostra, Lector Nieuwe Energie in de Stad van de Hogeschool Utrecht en mede-initiatiefnemer van het Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving, nemen nu zitting in het MT. MT-leden Huub Keizers en Richard Mulder zijn blij met de extra slagkracht die beschikbaar is gesteld en kijken uit naar de samenwerking. We stellen de drie nieuwe MT-leden aan je voor.

Anita Baas is het wel gewend om grootschalige programma’s te trekken. Dat deed zij jarenlang in de consultancy en bij Rijkswaterstaat. Zij is actief in de megaopgave om onze civiele constructies in Nederland op toekomstbestendige wijze te beheren, voorheen bij De Bouwagenda en nu vanuit het Bestuurdersnetwerk Infra. Rode draad in haar werk is dat zij graag meedenkt hoe gewenste en noodzakelijke veranderingen ook daadwerkelijk in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Anita: “Ik kijk naar hoe iets wél kan lukken door mensen te inspireren en verbinden. Ervoor zorgen dat de vaart erin blijft en dat naast het bereiken van resultaat het samenwerken ook plezierig kan en mag zijn.” Als MT-lid van het BTIC zet zij in op samenwerking in de sector, op verbindingen leggen tussen partijen zodat er ruimte is om innovatieve oplossingen te realiseren. “Ik denk graag mee over hoe je kansen voor innovatie vergroot, juist in de ontwerp-, bouw- en technieksector want de uitdagingen zijn groot en complex.” Anita is liefhebber van tuinieren wat naast een ontspannen en creatieve bezigheid ook een mooie metafoor is voor het werk van het BTIC: “Wie wil oogsten, zal eerst moeten zaaien!”

Maaike Riemersma heeft meegeschreven aan diverse kennis- en innovatieprogramma’s. Zij heeft brede ervaring in het adviseren van zelfstandig ondernemers en het aansturen en coördineren van teams en innovatieprojecten. Maaike was verantwoordelijk voor strategische en tactische advisering op het gebied van Innovatie en Research bij de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven en als secretaris van 4TU.Bouw. Als BTIC MT-lid zal zij de verbinding tussen 4TU.Bouw, het BTIC en het bredere ecosysteem mede verder vormgeven. Maaike: “Ik zie een waaier aan mogelijkheden om de samenwerking met stakeholders verder uit te bouwen en te benutten. De kennis en expertise van de vijf bouwfaculteiten mag nog verder worden ontsloten voor de praktijk met het BTIC als de belangrijke wegbereider.” Maaike heeft een achtergrond in Landschapsarchitectuur, Toegepaste Communicatie en Design Thinking en heeft een passie voor de processen in de gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling. Maaike: “Door de vertaling te (helpen) maken van onderzoek naar praktijk en de verbinding met de bestuurlijke en politieke omgeving te leggen, weet ik nieuwe concepten en ontwerpprincipes succesvol te faciliteren.”

Mieke Oostra is functioneel lector Nieuwe Energie in de Stad aan Hogeschool Utrecht. Haar missie: de energietransitie een zet geven en daarmee de gebouwde omgeving verbeteren. De komende jaren wil zij zich richten op het laagdrempeliger maken van de energietransitie voor particulieren en bedrijven. Mieke: “Er is genoeg te doen. Veel komt samen in de gebouwde omgeving. Het lectoraat heeft net als ik een hele sterke drive: mouwen opstropen en doen. We willen niet alleen artikelen en publicaties maken, maar ook mooie producten, diensten en tools ontwikkelen. Ik ben heel erg van de productontwikkeling, met de eindgebruiker in gedachten.” Mieke is bestuurslid van Booosting, een innovatienetwerk voor de bouw. Als lector in Utrecht vertegenwoordigt zij alle Nederlandse lectoraten die in het platform Urban Energy zitten binnen het BTIC. Daarin werken alle TU’s, TNO en Urban Energy-lectoraten samen om de energietransitie vanuit de kenniskant een zet te geven. “Dat is een mooie taak om op me te nemen.”