Nieuw te vormen consortia via MOOI-regeling

RVO stelt in 2020 € 27 miljoen beschikbaar aan subsidie voor de gebouwde omgeving via de MOOI-regeling: Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Deze regeling ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen.

Werk je aan het aardgasvrij maken van woningen en utiliteitsgebouwen en heb je interesse in het opzetten van een innovatief ontwikkelprogramma samen met partners uit verschillende disciplines? Het BTIC biedt ondersteuning bij de vorming van mogelijke consortia die passen in het bredere BTIC-innovatieprogramma Energietransitie bestaande bouw.

Op donderdag 5 maart organiseren TKI Urban Energy en het BTIC een matchmaking-bijeenkomst. Hier hier voor meer informatie en meld je via die pagina voor 20 februari aan.