NGF-voorstel ingediend Toekomstbestendige leefomgeving

Het BTIC heeft samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 187 unieke partners vanuit de ontwerp-, bouw- en technieksector een voorstel voor het Nationaal Groeifonds ingediend. Met dit plan maken we het mogelijk om innovatiebarrières op te lossen en een goed functionerend, zichzelf versterkend innovatie-ecosysteem voor de sector op te bouwen. Een ecosysteem waarin partijen met elkaar innoveren en een continue stroom van vernieuwende technologieën, producten, diensten en aanbestedingsvormen produceren. De partners investeren in de opbouw van open, nationale innovatie-infrastructuren zoals proeftuinen, open digitale infrastructuren, nieuwe businessmodellen, aanbestedingsvormen en talentontwikkeling.

Het programma is zo opgezet dat bij gunning in maart/april 2022 gestart wordt met zes consortia die zich richten op onder andere biobased bouwen, opschaling van nieuwbouw, renovatie van woningen en utiliteit en datagedreven beheer en onderhoud van kritische infrastructuren. Regionale proeftuinen verspreid over heel Nederland, koppeling met (bij)scholing en onderwijs en een open aanpak maken brede kennisdeling en het later aansluiten van geïnteresseerde bedrijven, (lokale) overheden en kennisinstellingen mogelijk. Binnen het programma zullen in 2023 en 2024 jaarlijks nieuwe consortia worden gevormd. De oproep hiertoe zal o.a. via de BTIC-website worden verspreid, dus houd deze in de gaten. Het totale programma heeft een looptijd van 7 jaar en voorziet in een investeringsimpuls van 800 miljoen euro, waarvan 325 miljoen euro als bijdrage vanuit het groeifonds.

Lees hier de publieke samenvatting van het Groeifonds-voorstel “Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur”.