Kick-off IEBB-consortium verduurzaming bestaande bouw

Consortium richt zich op ontwikkeling betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten

Het IEBB-consortium, Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, had 11 december 2019 zijn kick-off. Met de toekenning van 13,8 miljoen euro subsidie in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) en een programmaomvang van 21,4 miljoen zullen de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld om zo tot een tempo van 200.000 gerenoveerde woningen per jaar te komen. Het samenwerkingsverband, dat geïnitieerd is door het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), bestaat uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners.

Om de gangbare versnippering en concurrentie in de sector om te zetten naar een meerjarige brede samenwerking, past het consortium een nieuwe manier van samenwerken toe tussen vragende partijen, aanbiedende partijen en kennisinstellingen. Op basis van een gezamenlijke ontwikkelagenda worden, via een integrale aanpak, kennis en nieuwe technologieën ontwikkeld. Het consortium richt zich onder andere op innovatieve oplossingen voor warmteconversie en opslag, digitalisering, industrialisatieconcepten, ketenintegratie en samenwerkingsvormen.  

Op dit moment zijn beschikbare oplossingen te duur, te arbeidsintensief en voldoen ze niet aan de verwachtingen en behoeften van bewoners. Het haalbaar, opschaalbaar en betaalbaar maken van renovatieoplossingen is daarom een van de doelstellingen van het BTIC. Het IEBB-consortium gaat hiermee aan de slag. Door samenwerking met aanpalende initiatieven aan te gaan en actief belangstellenden en potentiële nieuwe partners bij de lopende en vervolgactiviteiten te betrekken, wordt deze basis in de toekomst verder verstrekt.

Voor meer informatie: Nancy.Westerlaken@tno.nl
(penvoerder namens het IEBB-consortium)