Matchmakingevent Circulair ontwerpen Gebouwen en Infrastructuur

Circulair-ontwerpen

Vrijdag 16 april 10:00 – 12:30 uur

Het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum heeft het kennis- en innovatieprogramma Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur gepubliceerd. Er ontstaan inmiddels verschillende kansen om hier uitvoering aan te geven via onder meer het Groeifonds, de Nationale Wetenschapsagenda en de Nationale Kennis- en Innovatieagenda. De vervolgstap is matches maken tussen ontwerpers, bouwers, toeleveranciers, ontwikkelaars, opdrachtgevers, demontage- en onderhoudsbedrijven en financiers die dit programma gezamenlijk willen uitvoeren. Op vrijdag 16 april organiseren wij van 10:00 – 12:30 uur een online matchmakingevent. Je hoort meer over het kennis- en innovatieprogramma, over beschikbare financiële middelen vanuit fondsen en je verkent in twee rondes wat jouw bijdrage kan zijn. Meld je aan!

Waarom dit kennis- en innovatieprogramma?
Ondanks alle aandacht die er is voor circulariteit staan we nog maar aan het begin van het werken op basis van circulaire principes en grootschalige toepassing ervan in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Dit prille stadium van ontwikkeling vraagt om ontwerpgedreven processen waarin partijen in en buiten de sector creatief samenwerken aan circulaire oplossingen die doorontwikkeld en opgeschaald kunnen worden.

Het kennis- en innovatieprogramma Circulair Ontwerpen voor Gebouwen en Infrastructuur geeft concreet invulling aan de middellange termijn innovatievragen met betrekking tot circulair ontwerpen. Het draagt daarmee ook bij aan het vervullen van de doelen van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en bouwt verder op activiteiten van onder meer Cirkelstad en Platform CB’23. Het programma richt zich hierbij op innovaties die zonder een vergaande mate van samenwerking tussen partijen niet, of sterk vertraagd, van de grond komen.

Waarom deelnemen?
Voor de uitvoering van dit kennis- en innovatieprogramma hebben wij mensen nodig die:
– circulariteit integraal onderdeel willen laten uitmaken van hun bouwactiviteiten,
– samenwerking hierbij herkennen als een cruciale succesfactor,
– willen meewerken aan innovaties die tijdens en na het ontwerpproces leiden tot circulaire gebouwen en infrastructuur.

Herken je jezelf? Neem dan deel aan het online matchmakingevent op vrijdag 16 april van 10:00 uur tot 12:30 uur.

Programma
10.00  uur: Welkom en introductie door Henk Visscher (BTIC) over de kansen voor financiering van het programma
10.10 uur:   Toelichting kennis- en innovatieprogramma door Vincent Gruis (penvoerder)
10.20 uur:   Ronde 1 werksessie:
In break-out rooms met kleine groepjes aan de slag met de vraag: ‘Innovatie: wat heb je nodig om jouw bouwactiviteiten circulair te maken?’.
10.50 uur:   Plenair bespreken output
11.00 uur:   Pauze
11.10 uur:   Finbarr McComb, Platform CB’23: Welk kader heeft Platform CB’23 ontwikkeld voor circulair ontwerpen?
11.20 uur: Navied Tavakolly (KIA CE) over call KIA/MMIP Circulaire Economie: naar een generieke ontwerpmethode
11.30 uur:   Ronde 2 werksessie:
In break-out rooms met kleine groepjes aan de slag met de vraag: ‘Participatie: wat wil jij graag inbrengen in een gezamenlijk kennis- en innovatieprogramma om de gewenste innovatie(s) uit ronde 1 te realiseren?
12.00 uur:   Plenair bespreken output
12.15 uur:   Toelichting op vervolgacties door Henk Visscher
12.30 uur:   Einde

MELD JE HIER AAN

Je ontvangt enkele dagen voor het event meer informatie over het programma en de inloggegevens voor de online omgeving.

Heb je vragen of ben je wel geïnteresseerd, maar niet in de gelegenheid om er 16 april bij te zijn? Stuur een e-mail naar office@btic.nu.

Graag tot vrijdag 16 april!

Copyright foto: Stephan Dannel