Succesvolle eerste Kennisdag Lectorenplatform NL-GO

Het Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) is gestart met het verbinden van de lectoraten gekoppeld aan Built Environment opleidingen van de  hogescholen in Nederland. Samen gaan zij praktijkgericht onderzoek aan hogescholen landelijk zichtbaar positioneren, waarbij zij zich in eerste instantie richten op de kennis- en innovatiethema’s van het BTIC: circulariteit, digitalisering, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie en energietransitie bestaande bouw.  

Op 10 december organiseerde NL-GO de eerste online Kennisdag. De leden van NL-GO, lectoren van 14 ‘Built Environment’- hogescholen in Nederland, SIA, BTIC, VH Domein Built Environment en Bouwend Nederland kwamen online bij elkaar, met als gastsprekers Henk Visscher van het BTIC en Marcus van Leeuwen van SIA.

Doel van deze kennisdag: Het geven van een eerste aanzet voor een langdurige integrale aanpak van maatschappelijke opgaven. Eén van de belangrijkste conclusies van de gesprekken: een integrale samenwerking/aanpak, waarbij multidisciplinair en intersectoraal praktijkgericht onderzoek wordt gedaan, is nodig om te kunnen innoveren. Een belangrijke vereiste voor versnelling en opschaling zijn kennisprogramma’s die op dezelfde uitgangspunten gebaseerd zijn.

Na een plenaire aftrap zetten de deelnemers krachtige stappen tijdens de deelsessies op de BTIC-thema’s: circulariteit, digitalisering, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie en energietransitie bestaande bouw. Werkgroepen zijn ingericht en opgestart. Tijdens de plenaire afronding bespraken de deelnemers de verdere voortgang.

NL-GO kijkt terug op een geslaagde eerste kennisdag en nodigt je graag uit voor de volgende Kennisdag op 21 april 2021. Wil je meewerken of deelnemen? Meld je dan aan bij de NL-GO coördinatie- en communicatieadviseur Marja van der Zanden.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).