Kennis- en Innovatieprogramma Civiele Kunstwerken opgesteld

Innovatie op het gebied van toekomstbestendige infrastructuur is een van de pijlers van het BTIC. Binnen het Kennis- en Innovatieprogramma Infrastructuur is nu het deelprogramma Civiele Kunstwerken opgesteld.  

De opgave voor het renoveren en vervangen van civiele kunstwerken, waaronder 85.000 bruggen en viaducten, groeit de komende decennia flink. Daarom moeten we nú innoveren om een piek in overlast, materiaal en geld te voorkomen. Een programmatische aanpak is noodzakelijk om de kunstwerken toekomstbestendig te maken qua functionaliteit, klimaatadaptiviteit, energieneutraal gebruik, circulariteit en digitalisering. 

Het doel van het Kennis- en Innovatieprogramma Civiele Kunstwerken is het verlagen en spreiden van de vervangings- en renovatiepiek en tegelijkertijd het toekomstbestendig maken van bruggen, viaducten en sluizen. Dit doen we door toepassingsgerichte kennisontwikkeling over restlevensduur, slim gebruik van data en levensduur verlengende en bio-based materialen.  

Download hier het kennis- en innovatieprogramma Civiele kunstwerken.

Wil je meewerken aan de uitvoering van dit programma? Mail naar office@btic.nu of neem contact op met Richard Mulder via richard.mulder@btic.nu.