Integrale MOOI-projecten geven impuls aan verduurzaming gebouwde omgeving

De klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving stellen hoge eisen aan het innovatievermogen van de economie en samenleving. Haalbaarheid, betaalbaarheid en opschaalbaarheid van die innovatieve renovatieoplossingen zijn essentieel. Daarom heeft het BTIC in 2019 dit ook als één van haar doelstellingen heeft gedefinieerd. Deze inzet op de renovatieopgave naar een duurzame gebouwde omgeving krijgt nu een omvangrijke impuls vanuit de MOOI-regeling die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert.

Verschillende consortia krijgen subsidie vanuit deze MOOI-regeling om de energietransitie en renovatieopgave te versnellen. Drie consortia zijn mede geïnitieerd door het BTIC. Zij sluiten naadloos aan op de BTIC-programmalijn ‘Integrale Energietransitie bestaande bouw’ en vormen deels een vervolg op het lopende IEBB-consortium:

  • Brains-4-Building (B4B) met penvoerder vanuit TU Delft: slimme algoritmes ontwikkelen om gebouwen 10-30 % energiezuiniger te maken.
  • Intelligente Warmteproductie (IWP) met penvoerder Emergo: warmte geïntegreerde renovatieconcepten doorontwikkelen.
  • Het Blauwe Hart met penvoerder Blue Heart Energy: een betaalbare en makkelijk inpasbare thermoakoestische warmtepomp doorontwikkelen.

In totaal zijn bij deze drie projecten 48 partners en een publiek-privaat innovatiebudget van ongeveer 16 miljoen euro gemoeid waarvan 11,5 miljoen publieke financiering. Samen met de andere MOOI-projecten zullen de consortia de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving een flinke impuls geven. We wensen alle consortia veel inspiratie en succes toe bij de uitvoering van de werkzaamheden!

Bekijk hier welke andere projecten gegund zijn.