Presentaties verkenningssessie(s) voor onderzoeksprogramma met Betonakkoord beschikbaar

Het Betonakkoord en het BTIC (Bouw Techniek en Innovatie Centrum) werken aan een meerjarig onderzoeksprogramma waarin de kennis zal worden ontwikkeld die nodig is om de doelstellingen van het Betonakkoord te realiseren.

Op donderdag 14 november jl. vond tijdens de Betondag een verkenningsbijeenkomst plaats waarin in een aantal korte sessies rond verschillende thema’s feedback werd gevraagd op de concept onderzoeksvoorstellen vanuit het BTIC. 

Het definitieve onderzoeksprogramma zal tijdens de Week van de circulaire economie (3-7 februari 2020) worden gepresenteerd. 

De presentaties van de verschillende sessies zijn inmiddels beschikbaar gesteld en kunt u vinden in dit bericht.

BTIC Verkenningssessie 1 Experimenteerruimtes
BTIC Verkenningssessie 2 Levensduur bepalen verlengen en impact
BTIC Verkenningssessie 3_Biobased materialen
BTIC Verkenningssessie 4_Technische materialen

Met vriendelijke groet,

Jeroen Kruithof, projectleider BTIC – Circulariteit