Skip to content

Aanmelden verkenningssessie(s) voor onderzoeksprogramma met Betonakkoord

Het Betonakkoord en het BTIC (Bouw Techniek en Innovatie Centrum) werken aan een meerjarig onderzoeksprogramma waarin de kennis zal worden ontwikkeld die nodig is om de doelstellingen van het Betonakkoord te realiseren.

Op donderdag 14 november vindt tijdens de Betondag een verkenningsbijeenkomst plaats waarin wij in een korte sessie rond een van de thema’s uw feedback willen vragen op de concept onderzoeksvoorstellen vanuit het BTIC. 

Via het secretariaat van het Betonakkoord is al richting gegeven voor het programma, die de thematrekkers van het BTIC hebben verwerkt in een onderzoeksvoorstel dat ook aansluit bij de realisatie van de Uitvoeringsagenda circulaire bouweconomie. 

Samen met de achterban van het Betonakkoord willen we de uitgangspositie bepalen, vaststellen welke kennis al beschikbaar is en welke vragen nu en binnen 4 jaar beantwoord moeten worden.

Het definitieve onderzoeksprogramma zal tijdens de Week van de circulaire economie (3-7 februari 2020) worden gepresenteerd. 

Het programma van de verkenningsbijeenkomst Betonakkoord luidt:

Sessie  Thema  Tijd  Sessieleider 
Experimenteerruimte voor innovaties  09.00 – 10.00 Perica Savanovic (Avans Hogeschool) 
2Conditiemeten, levensduur verlengen en impact beoordeling10.45 – 12.00
Nieuwe biobased materialen  13.30 – 14.30 Christiaan Bolck (WUR) 
3 Nieuwe technische materialen  14.45 – 15.45 Qianliang Yu (TUe) 

Namens het BTIC en het Betonakkoord nodigen wij u van harte uit om aan een van de sessies deel te nemen. De bijeenkomst vindt plaats in het congresgebouw op het terrein van de Van Nelle Fabriek, informatie en gegevens over de locatie ontvangt u later van ons.

U kunt zich aanmelden door op een van de onderstaande aanmeldknoppen met de sessie van uw keuze te klikken. Per sessie kunnen er zich maximaal 16 personen aanmelden. Als een sessie vol is, wordt dit op de website aangegeven. 

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Kruithof, projectleider BTIC – Circulariteit
Martin van der Vliet, secretaris Betonakkoord

Scroll To Top