Derde mijlpaalrapportage IEBB-consortium

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, dat in 2019 is geïnitieerd door het BTIC, is nu anderhalf jaar aan de slag met haar innovatieprogramma in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP). Dit innovatieprogramma heeft als ambitie het haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande woningbouw. Het richt zich specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030. Om dit te bereiken werkt het consortium met meer dan 125 partijen aan innovaties op het gebied van industrialisatie van renovatieconcepten, het transitieproces en warmtetechnologie.

Het afgelopen half jaar is weer veel voortgang geboekt in de diverse deelprojecten binnen het programma. Enkele deelprojecten zijn afgerond met concrete en toepasbare eindresultaten tot gevolg. Zo zijn er diverse energiezuinige, snelle en betaalbare concepten en maatregelpakketten ontwikkeld gericht op renovatie van de woningbouw. Er is gewerkt aan het industrialiseren van productietechnieken en het digitaliseren van het renovatieproces, onder andere met behulp van 3D-geprinte renovatiepanelen en gerobotiseerde productie van BIPV-panelen. Daarnaast is een innovatieve warmteopslag met hoge energiedichtheid (0,5 kWh/dm3) ontwikkeld op basis van voelbare warmte. De werking is aangetoond in twee pilots en de voorbereiding van de marktintroductie is in gang gezet.

Ook de nog lopende deelprojecten hebben geleid tot concrete resultaten die al in de dagelijkse praktijk van onze partners worden toegepast of een goede basis vormen voor de vervolgstappen in het innovatieplan. Voor het realiseren van de doelstellingen werken we aan integrale oplossingen op het gebied van industrialisatie van renovatieconcepten (thema 1-4; MMIP 3.1 en 3.2), gedragen transitieproces (thema 5-7; MMIP 3.3) en warmtetechnologie (thema 8 en 9; MMIP 4.1 en 4.3).

In de rapportage worden de hoogtepunten van de resultaten per thema uitgelicht. Wil je meer weten over het deelproject? Lees dan de gedetailleerde beschrijving van de voortgang per deelproject via de link aan het einde van ieder thema. Voor vragen kun je contact opnemen met penvoerder.IEBB@tno.nl.

Bekijk hier de derde rapportage na anderhalf jaar.
Bekijk hier de Facts&Figures van de derde rapportage.

Lees meer over het IEBB-consortium.