Deelnemers gezocht voor deeltraject industriële prefabbouw

Binnen het BTIC kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen is het consortium van het deeltraject Industriële Prefabbouw met 59 partijen aan de slag gegaan binnen 8 deelprojecten. Onder penvoerderschap van werken zij de komende 2,5 jaar aan lage emissie bouwmaterialen, geïndustrialiseerde productie en optimalisatie van processen. Bekijk hier de rapportage van het derde kwartaal van 2021.

Wil jij ook meewerken aan innovaties en aanpassingen in het bouwproces om de uitstoot van emissies in de bouw te reduceren? Heb jij een interessant projectvoorstel? Lees meer over de doelstellingen en voorwaarden en dien je voorstel vóór 25 februari in.