Consortiumvorming onderzoek kostenreductie renovatieprocessen

De renovatieopgave om de doelen van het Klimaatakkoord te halen is een enorme opgave. Binnen enkele jaren moeten er 200.000 woningen en andere gebouwen per jaar (1.000 per dag) op een hoog niveau worden gerenoveerd. De gebouwen zullen zeer goed moeten worden geïsoleerd en worden voorzien van duurzame energiebronnen. Er zijn radicale doorbraken nodig om de kosten te verlagen, om de bouwcapaciteit te vergroten, het renovatieproces te vergemakkelijken en de vraag op te schalen.

De kosten zijn momenteel vaak nog veel te hoog om renovaties rendabel en aantrekkelijk te maken. Om de kosten te verlagen zijn technische innovaties en opschaling nodig. Ook door de bouwprocessen te innoveren is aanzienlijke kostenreductie mogelijk. Van idee tot opleveringen zijn vaak te veel schakels en onduidelijkheden in het proces.

Momenteel organiseert het BTIC een voorstel gericht op het reduceren van transactiekosten van renovatieprocessen voor de NWO Nationale Wetenschapsagenda call voor consortia (NWA-ORC). Er wordt een consortium samengesteld van wetenschappers en een breed scala aan opdrachtgevers, uitvoerende en toeleverende partijen.  

Het project richt zich op het reduceren van de transactiekosten van de renovatieprocessen. De transactiekosten kunnen zowel tastbaar zijn (bv. premies voor verzekeringen, juridische kosten, advieskosten) als immaterieel (bv. tijd die huiseigenaren besteden aan hun klantreis, zoeken, communicatie, enz.). Het project richt zich zowel op het reduceren van de transactiekosten in de bestaande (traditionele) processen, als op het reduceren van de kosten door innovatie van processen zoals gecombineerde rollen van actoren, het opschalen van projecten door vraag- en aanbodbundeling (b.v. zoals in de Renovatieversneller), combinatie van energierenovatie met andere renovatiedoelen, de mogelijkheden van e-platforms voor koppelen van vraag en aanbod en beleidsinstrumenten om kansrijke innovaties te stimuleren.

Klik hier voor meer informatie over de call.

Het voorstel van het consortium wordt de komende weken verder uitgewerkt en in januari wordt een pre-proposal ingediend. Interesse om te participeren? Stuur een e-mail naar office@btic.nu.