Consortiumvorming ‘Digital Twins’ gestart

In het kader van het digitaliseringsdeelprogramma ‘Digital Twins’ van het BTIC hebben op 29 oktober 19 vertegenwoordigers vanuit de hele bouw- en infrasector gediscussieerd over een groot vraagstuk waar de branche mee te maken heeft: Hoe geven we gezamenlijk invulling aan de totstandkoming van ‘Digital Twins’ om te komen tot een gebouwde omgeving die in 2050 klimaatneutraal is? De enthousiaste deelnemers vormen in de komende maanden een samenwerkingsconsortium. Zij leveren voor een aantal gebruiksscenario’s direct bruikbare resultaten en gebruiken de Lessons learned voor de ontwikkeling van een generieke ontwerp-, bouw- en techniekbrede aanpak en standaard.

De vier voorlopige gebruiksscenario’s zullen in eerste instantie verder worden uitgewerkt voor de toepassing van Digital Twins in de gebouwde omgeving:
1) Supply-chain management en bouwlogistieke optimalisatie
2) Modulair en industrieel bouwen en renoveren
3) Beheer, onderhoud en veiligheid
4) Circulair bouwen

Het consortium in wording omvat op dit moment een aantal enthousiaste bedrijven, overheden, kennisinstellingen én gebruikers, namelijk Avans Hogeschool, Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V., Croon Wolter Dros, Gemeente Rotterdam, IPO, Koninklijke NLingenieurs (vertegenwoordigd door RHDHV), Ordina, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht , Saxion Hogeschool, TBI, TNO, Universiteit Twente en Waternet.

Wil je meedoen in het consortium? Neem dan contact op met Rob Roef via rob.roef@tno.nl. Hij praat je graag bij om de mogelijkheden tot deelname verder te verkennen.