Consortium zoekt partners Biobased bouwen

Oproep tot consortiumvorming bio-based bouwen

Optimalisatie van CLT wand- en vloersystemen.


Op initiatief van een aantal bouwpartijen en kennisinstelling TNO, wordt een verkenning uitgevoerd naar het opzetten van een of twee consortia. Deze consortia van marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstellingen zullen gezamenlijk onderzoek gaan doen naar het optimaliseren van bouwelementen voor gebouwen die gedeeltelijk of volledig in hout worden gerealiseerd. 

Doel hiervan is om de kostprijs van bio-based bouwmaterialen te reduceren en de circulaire potentie verder te versterken. Niet alleen omdat hout uit een hernieuwbare bron komt, maar ook omdat hout bij een goed ontwerp, i.c.m. de goede bewerkbaarheid, veel mogelijkheden biedt tot hoogwaardige hergebruik. 

De onderzoeken zullen richten zich op de volgende onderwerpen:

  1. Optimalisatie van vloersystemen in houten gebouwen, waarin op een integrale wijze de verschillende eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld akoestiek, brandwerendheid en trillingen, in beschouwing worden genomen. 
    Beoogde startdatum: November / December 2020
  1. Optimalisatie van CLT-elementen voor toepassing in dragende wanden, waarin specifiek gekeken wordt naar het verlijmen van de samenstellende houten onderdelen en de toepassing van zachtere houtsoorten en afvalhout in CLT.
    Beoogde startdatum: 1e kwartaal 2021

Voor beide consortia zijn we op zoek naar leveranciers, aannemers, architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars, opdrachtgevers en kennisinstellingen die enthousiast zijn over bio-based bouwen en hun kennis, pilotprojecten of middelen willen inbrengen.

Beide onderwerpen zullen tijdens de Dutch Green Building Week in een webinar over bio-based bouwen op 23 september om 11:00 worden toegelicht. Aanmelding voor de webinar is gratis en kan via de onderstaande link:

https://www.dgbc.nl/agenda/dgbw-webinar-bio-based-bouwen-houtbouw-in-nederland-van-hype-naar-impact-207

In oktober zal een sessie georganiseerd worden voor alle geïnteresseerde partijen. Daarin zal de opzet van het onderzoek en de financieringsmogelijkheden besproken worden. 

Wilt u zich aanmelden of heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar  wouter.moorlag@tno.nl