BTIC tekent City Deal Circulair en Conceptueel bouwen

Het BTIC heeft zich op donderdag 8 april, tijdens de Innovatie Expo 2021, aangesloten als partner bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Samen met 86 andere partijen gaan we de komende vier jaar samen werken aan het verwezenlijken van de gezamenlijke ambities op het gebied van circulair en industrieel en conceptueel bouwen.

In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen verenigen 86 partijen waaronder steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties zich. De komende jaren moeten er niet alleen een miljoen woningen worden gebouwd om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen, ook staan we voor de opgave om dit zo circulair mogelijk en klimaatneutraal te doen, met hernieuwbare grondstoffen en de reductie van CO2 en stikstof. De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt.

Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met conceptueel, industrieel, demontabel en biobased bouwen. Er wordt gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Zo draagt de bouwsector bij aan een duurzame toekomst voor Nederland en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een duurzame en waardevolle gebouwvoorraad.

City Deals

Het concept van de City Deal is zes jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In City Deals werken gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties in gelijkwaardigheid samen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Inmiddels zijn er 27 City Deals ondertekend rond multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.