BTIC Talks op vrijdag 1 juli

Wie heeft de BTIC-bouwhelm onder zijn arm op deze foto en wat is hij ermee van plan? Kijk op vrijdag 1 juli naar onze livestream talkshow en wees getuige van een belangrijke mijlpaal van het BTIC! In één uur tijd word je bijgepraat over de nieuwe organisatie van het BTIC die per 1 juli ingaat. Daarmee kunnen we innovatie in de bouw nóg beter inbedden in het missiegedreven innovatiebeleid. Onder leiding van tafelhost Geert Maarse gaan 10 gasten in duo’s in gesprek over onze programma’s en consortia en worden concrete innovatievoorbeelden uit de praktijk belicht.

Sprekers en onderwerpen

We starten de uitzending zoals de afgelopen twee edities met een bijdrage van Maxime Verhagen, boegbeeld van het BTIC en voorzitter van Bouwend Nederland, en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Maxime blikt terug op wat het BTIC de afgelopen jaren bereikt heeft en Doekle vertelt als voorzitter van het dagelijks bestuur over de nieuwe organisatievorm van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie. 

Innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector verankerd in het topsectorenbeleid
Ferdi Licher van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Machteld de Kroon van TNO lichten onze positie toe in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Wat betekent het dat BTIC een TKI wordt? Welke ambities zijn er en hoe gaan die waargemaakt worden?     

Circulaire bouw en infrastructuur
Huub Keizers
, MT-lid BTIC, gaat in op de benodigde innovatie in ontwerpstrategieën en -processen voor het faciliteren van circulariteit op verschillende schaalniveaus. Hij gaat in gesprek met Karin Kuipers van de Noordereng Groep die een circulair concept heeft ontwikkeld dat het mogelijk maakt in korte tijd, op een duurzame manier en met lage emissie, veel nieuwe woningen te bouwen.

Levensduurverlenging gebouwde omgeving
Leonie Koops, Witteveen+Bos en voorzitter van de adviesraad van dit programma, vertelt over het doel om bestaande gebouwen en civiele droge infrastructuur optimaal in stand te houden, aan te passen en benutten. Samen met Bart van Leeuwen van Movares, consortium-lid van Talking Assets, bespreekt zij hoe onderhoud aan kunstwerken en gebouwen datagedreven uitgevoerd kan worden om de levensduur te verlengen.

Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen
Frank van der Hoeven
van de TU Delft en medeauteur van dit programma gaat in gesprek met Nikki de Zeeuw van studententeam SUM (Symbiotic Urban Movement), over de vraag hoe meer in symbiose tussen mens en natuur gebouwd kan worden en bouwactiviteiten met minimale belasting voor de omgeving tot stand kunnen komen. Er zijn in Nederland 847.000 portiekwoningen die niet voldoen aan de huidige maatstaven als het gaat over energie en comfort. Het studententeam bedacht hier een innovatieve oplossing voor en bouwde een prototype. 

Skills als cruciale factor voor verduurzaming van de bouw   
Meer mensen moeten beschikken over de juiste skills. Dit vereist een andere manier van samen werken, leren en innoveren. Maar hoe geef je dat vorm? Goedele Geuskens van TNO en Robert Koerts van ROC Amsterdam bespreken het concept SHAREBOUW&TECHNIEK dat hiervoor een concrete aanpak biedt. (MKB-)bedrijven, onderwijs, kennispartners, overheid en opdrachtgevers werken in een grootschalig programma van de BouwAcademie Amsterdam nauw samen aan innovatieadoptie in de stad en het opleiden van (toekomstige) vakmensen.