BTIC Talks op 16 juni – Innoveren is top!

In vervolg op de BTIC Talks van 2020, organiseerde het BTIC op woensdag 16 juni van 11:00 – 12:00 uur weer een inspirerende livestream talkshow: innoveren is top! Innoveren op topniveau, via een integrale, programmatische aanpak is waar BTIC zich sterk voor maakt. Na een jaar boegbeeld geweest te zijn van het BTIC gaf Doekle Terpstra de boegbouwhelm terug aan Maxime Verhagen. Diverse gasten uit de branche namen plaats aan tafel. Geert Maarse besprak actuele onderwerpen met hen: wat zijn de benodigde innovaties als het gaat om circulair en conceptueel bouwen en het vervangen en renoveren van civiele kunstwerken? Met welke concrete innovaties is het IEBB-consortium bezig om de energietransitie in de bestaande bouw te realiseren? En hoe kunnen we innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector nóg leuker maken dan het al is?

Bekijk hier de complete opname terug

Opname BTIC Talks 2021

Bekijk hier de losse onderwerpen terug

Innoveren op Topniveau: Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) – DoekleTerpstra (Techniek Nederland)
Over de stand van zaken van innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector, het Missiegedreven Innovatiebeleid en opbrengsten van twee jaar BTIC. Maxime Verhagen kreeg tijdens de talkshow de boegbouwhelm overgedragen.

Circulaire gebouwontwerpen: Menno Rubbens (Cepezed Projects) – Anke Verhagen (Rabobank)
Over de vergaande samenwerking bij circulair ontwerpen over de gehele bouwsector heen, de rol van banken en financiering daarbij en de kennis en innovatie die nodig is om tot een circulair gebouw te komen.

Op weg naar een schone bouweconomie: Michelle van Dijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) – Hans Blaauw (Domoticube)
Over het geïndustrialiseerd en circulair bouwen van woningen om emissies te kunnen verlagen, de leerpunten tot nu toe en benodigde ontwikkelingen voor de toekomst.

Toekomstbestendige civiele kunstwerken: Alexander Bletsis (Provincie Noord-Holland) – Wouter de Vries (Witteveen+Bos): over de enorme opgave die er ligt om bruggen en sluizen toekomstbestendig te maken, de gezamenlijke innovatieaanpak van het BTIC en Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen als concrete innovatie.

Concrete innovatie voor renovatie van woningen: Geurt Donze (W/E Adviseurs) – Edwin Meeuwsen (Onderhoud NL)
Over het IEBB-consortium dat 1,5 jaar op weg is om het renoveren van bestaande woningen voor de energietransitie te versnellen en de opbrengsten tot nu toe zoals een ontwikkelde rekeneenheid waarmee de materialenimpact van CO2 en circulariteit bepaald kan worden.