BTIC on Tour – Regionale online sessies

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum ging het land in. Samen met regionale innovatie-hubs organiseerden wij inspirerende online sessies over innovaties kenmerkend voor die regio. De innovatiehubs lichtten actuele ontwikkelingen toe en regionale sprekers deelden hun best practices. In deelsessies bespraken we hoe jij als regionale speler kunt aanhaken bij landelijke kennis- en innovatieprogramma’s van het BTIC. Welke stappen kunnen we gezamenlijk zetten? Wat is er nodig om tot consortiavorming te komen en echt aan de slag te gaan?

BTIC ON TOUR TERUGKIJKEN

Lees hieronder de beschrijving van de sessies en bekijk de plenaire presentaties terug. De verslagen van de deelsessies worden naar alle deelnemers toegestuurd.

Digitalerwijs leren

Woensdag 20 januari 2021, 10:00 – 11:30 uur – Groningen i.s.m. BuildinGSpecial guest: Doekle Terpstra

Digitalisering heeft effect op alle rollen in de bouwkolom. Hoe helpen software en Artificial Intelligence bij integrale samenwerking en hoe zorg je dat opleidingen hierop aansluiten?

Presentaties van het plenaire deel

Na een introductie over het BTIC door Doekle Terpstra, vertelde Rolf Koops van BuildinG over BRAINR, het regionaal lerend netwerk voor intelligente bouw dat ondernemers ondersteunt in de transitie naar digitalisering. Boris Baehre van de Hanze Hogeschool maakte de koppeling naar een integraal scholingsaanbod met de minor Built Digital (integraal samenwerken met BIM) van de opleiding Built Environment. Via de video kun je de presentaties terugkijken.

In drie deelsessies bespraken we welke stappen we nu kunnen zetten om op regionale schaal te innoveren en kennis en ervaring te ontwikkelen op het gebied van digitalisering. Klik hier voor het verslag van de deelsessies.

 1. Digital twins als renovatieversneller: Introductie door Rolf Koops van BuildinG en Hille de Haan van Heijmans. Het realiseren van digital twins valt of staat met de bereidheid open kaart te spelen en informatie te delen. We bespraken in groepjes de vragen: Hoe zie jij deze samenwerking en onder welke voorwaarden zou jij je data willen delen?
 2. Koppelkansen in Groningen: Introductie door Joram Nauta van TNO en Herman Rinket van Gasberaad. Is de versterkingsopgave in Groningen de ultieme kans om verduurzaming op grote schaal door te voeren? Hoe maak je de bewoners bewust van alle mogelijke koppelkansen, zonder ze te overladen met informatie?
 3. MKB en digitalisering: Introductie door Kim Bode van BuildinG. Digitalisering is niet alleen voor de grote bedrijven weggelegd. Juist binnen het MKB is er veel voordeel te behalen. Welke korte-termijn-successen zijn er binnen het MKB te behalen op het gebied van digitalisering?

Revolutie in bouwen? De transitie naar een Smart Industry 

Donderdag 21 januari 2021, 10:00 – 11:30 uur – Noord-Brabant i.s.m. SparkSpecial guest: Maxime Verhagen

Industriële concepten komen tot leven in het SPARK Smart Industry Fieldlab. Hoe kom je van een plan tot een prototype?

Presentaties van het plenaire deel

Na een introductie van het BTIC door Maxime Verhagen presenteerde Spark de resultaten van een verkenning rond digitalisering, industrieel en circulair bouwen en besprak de rol die hubs en het BTIC hierin kunnen vervullen. Lees hier het rapport van de haalbaarheidsstudie. Joris Boers van de regionale start-up Lister Buildings liet zien hoe zij in de praktijk de transitie naar het nieuwe bouwen vormgeven. Via de video kun je de presentaties terugkijken.

In drie deelsessies zijn we ingegaan op benodigde talentontwikkeling, industrialisatie en circulair bouwen en mogelijkheden tot consortiavorming. Wie en wat hebben we nodig om tot  versnelling en opschaling te komen? Klik hier voor het verslag van de deelsessies.  

 1. Voorsorteren op banen van de toekomst: introductie door Harold van de Ven (NBArchitecten). Juist in deze tijd zijn extra investeringen in de wendbaarheid en weerbaarheid van de beroepsbevolking nodig, zodat het tekort aan mensen met de juiste technologische kennis en vaardigheden verkleint. Het beroepenveld gaat ook voor de bouw- en technieksector de komende jaren veranderen. Thema’s als digitalisering, dataficatie, energietransitie, klimaatverandering, vergrijzing en circulariteit spelen hierbij een belangrijke rol. In deze deelsessie zijn we met elkaar het gesprek aangegaan over deze ontwikkeling en wat er nodig is om klaar te zijn voor de banen van de toekomst. 
 2. Smart Contruction, the next step: introductie door John van der Doelen (Barli). Het aandeel in de industriële woningbouwproductie blijft stijgen. Steeds meer aanbieders fabriceren modulaire en circulaire huisvesting, niet alleen op het gebied van wonen, maar ook voor de zorg, kantoren en scholen. Bouwprocessen zijn zo sneller, duurzamer en circulair. In deze deelsessie gaan we in op de stappen die nodig zijn om de volgende stap in Smart Construction mogelijk te maken. Hoe kunnen werkzaamheden verder geautomatiseerd worden in de fabriek om te komen tot een volwaardig geïndustrialiseerd proces?
 3. Slim kan niet zonder circulair: Introductie door Joris Boers (Lister Buildings). In een slim geïndustrialiseerd proces moeten de uitgangspunten voor de circulaire economie worden meegenomen. Bij circulair bouwen houden architecten, ingenieurs en constructeurs aan het begin van het bouwproces al rekening met het minimaliseren van het gebruik en maximaliseren van hergebruik van gehele gebouwen en/of bouwmaterialen. Het ontwerpproces speelt hierbinnen een belangrijke rol. Digitalisering maakt de noodzakelijke stappen mogelijk. In deze deelsessie zijn we ingegaan op de stappen die nodig zijn om de volgende stap in Smart & Circular Construction mogelijk te maken in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Woninginnovatie-instrumenten

Woensdag 27 januari 2021, 10:00 – 11:30 uur – Oost-Nederland i.s.m. PioneeringSpecial guest: Doekle Terpstra

Versnelling van grootschalige woningrenovatie kan alleen door ketensamenwerking. Welke instrumenten hebben we nu nodig om straks tot opschaling te kunnen komen?

Presentaties van het plenaire deel

Pioneering beschreef onder andere de acties die in het Smart Tiny Lab ondernomen worden en wat de learning communities voor effect hebben. Eric Markvoort van woningcorporatie Welbions schetste de behoeftes vanuit de praktijk. Via de video kun je de presentaties terugkijken.

In deelsessies zijn we ingegaan op digitalisering in de energietransitie (FIDETT), de Human Capital Community en opdrachtgeverschap. Welke middelen hebben we nodig en hoe kunnen we regionale ideeën landelijk op de kaart zetten? Klik hier voor het verslag van de deelsessies.

 1. Fieldlab Digitalisering EnergieTransitie Twente: introductie door Andre Doree (Universiteit Twente) en Remco Cremers (Gemeente Hengelo). In dit fieldlab staan onderzoek naar, ontwikkeling van, opleiding omtrent en toepassing van digitaliseringsconcepten die relevant zijn voor de wijkgerichte energietransitie centraal.
 2. Gas Erop | Het bouwproject als leeromgeving én aanjager van de energietransitie: introductie door Bas van Dongen (Saxion Hogeschool) en Mireille Hubers (Universiteit Twente). Innovaties komen niet vanzelf. Menselijk kapitaal is en blijft de drijvende kracht achter innovaties. Hoe gaan wij in de toekomst om met ons menselijk kapitaal en hoe draagt dit bij aan de energietransitie?
 3. Opdrachtgeverschap: introductie door Hans van Agteren (bestuurder Waterschap Vechtstromen). Wat is het fundamentele probleem dat het innoverende vermogen in opdrachtgeverschap belemmert? Tijdens deze deelsessie nemen we je mee en vragen we je mening over opdrachtgeverschap en innovatie. Hoe komen we gezamenlijk tot innovatief opdrachtgeverschap en wat is hiervoor nodig?

Pionieren in proeftuinen

Donderdag 28 januari 2021, 10:00 – 11:30 uur – Zuid-West Nederland i.s.m. The Green Village Special guest: Maxime Verhagen

Klimaatadaptatieve bouw en slimme energiesturing op gebouwniveau kunnen veel effect hebben op de toekomstbestendigheid van onze gebouwen. Als er geld beschikbaar komt voor proeftuinen, welke opstellingen plaatsen we dan in Delft?

Plenaire presentaties – The Green Village

The Green Village liet zien wat zij als demo- en testlocatie kunnen bieden. Armand Paardekooper Overman, Associate Architect bij Mecanoo, praatte deelnemers bij over de uitdagingen, opgaven en mogelijkheden om onze gebouwen toekomstbestendig te maken. Via de video kun je de presentaties terugkijken.

In deelsessies verkenden we hoe we concrete consortia kunnen vormen rondom Smart buildings en Klimaatadaptief bouwen. Wat kunnen en willen de deelnemers testen of met partners doorontwikkelen? 
Klik hier voor het verslag van de deelsessies.

 1. Smart buildings, Smart Energy: introductie door Frank Visscher (Business Developer bij Priva Eco) over de wereld van energiemanagement en slimme voorspellende regelingen voor energie- en klimaatsystemen in gebouwen en smart grids.
 2. Klimaatadapatief bouwen: introductie door Frank Vonk (ontwikkelaar AM). Hij ging in op de rol van de projectontwikkelaar in relatie tot klimaatadaptief bouwen.