BTIC on Tour 2022

Het BTIC deed een rondje Nederland! Wij organiseerden samen met zes regionale innovatie-hubs inspirerende sessies over innovaties kenmerkend voor die regio. De innovatiehubs lichtten actuele ontwikkelingen toe en regionale sprekers deelden hun best practices. Maxime Verhagen en Doekle Terpstra waren afwisselend aanwezig. Wij vonden het super om elkaar live te ontmoeten bij de regionale hubs. Bekijk hieronder wat de onderwerpen en sprekers waren per sessie en bekijk de foto-impressies.

Terugblik

Woensdagmiddag 26 januari: BuildinG – Groningen Online

Werken aan opschaling van biobased bouwen

Biobased bouwen heeft de toekomst. Digitalisering speelt een belangrijke rol bij de opschaling ervan. Na de introductie van Maxime Verhagen over het belang van innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector, deelde Mirjam Wulfse, gedeputeerde bij de Provincie Groningen, de heldere ambitie van de provincie op dit vlak. Professor Peter Russell schetste vervolgens vanuit het BRAINR-programma de kansen en uitdagingen van digitalisering als accelerator. Hoe creëer je vertrouwen in werkwijzen en materialen, zodat de markt deze accepteert? Tussen werd de “catwalk biobased materialen” van Biosentrum getoond en werden vragen beantwoord.

Bekijk hieronder de opname terug.

Bekijk hier de opname terug van de online sessie van BuildinG Groningen

Woensdagochtend 23 maart: Spark – ’s-Hertogenbosch

Smart People, mensen in het hart van de bouw- en techniektransitie

Spark Skills Lab is een skills based learning community en een belangrijk speerpunt voor Spark in de transitie van bouw en techniek naar een Smart Industry. Juist in deze tijd zijn extra investeringen in de wendbaarheid en weerbaarheid van de beroepsbevolking nodig, zodat het tekort aan mensen met technologische kennis en vaardigheden verkleint. Het beroepenveld gaat ook voor de bouw- en technieksector de komende jaren veranderen. Thema’s als industrialisatie, digitalisering, dataficatie, energietransitie, klimaatverandering, vergrijzing en circulariteit spelen hierbij een belangrijke rol.

In deze sessie gingen we met elkaar het gesprek aan over deze ontwikkeling en wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst van werk. Met bijdragen van o.a. Doekle Terpsta (BTIC/Techniek Nederland), Martijn Bos van Talentencampus Regio Oss, Hanna du Pré van InnAut, Edwin Huisman van Kuipers installatie, Dennis Hoog van TU Team Virtue en Jeroen-Bas Menschaar van ROPAX. Onder leiding van Johan Treur sloten we de sessie met een paneldiscussie waarin het systeem door elkaar werd gehusseld. Een van de conclusies: alle mooie initiatieven die gepresenteerd werden, verdienen opschaling! De onderlinge verbindingen zijn vandaag alvast gelegd, nu doorpakken!
Lees hier meer informatie over de deelsessies en sprekers.

Fototerugblik BTIC on Tour bij SPARK Makers Zone

Vrijdagmiddag 25 maart: Bouwlab R&Do – Haarlem

De digitale toekomst van de bouw

Partners van het fieldlab gaven inzicht in de projecten en uitdagingen waaraan gewerkt wordt. Jeroen Coenders van White Lioness demonstreerde toepassingen van de digitale bouwketen aan de hand van Building Symphony. Vervolgens besprak Mariette Broesterhuizen van BuurtBoost een interessante casus vanuit de energietransitie en woningbouwopgave. Lisanne Havinga (TU Eindhoven) en Josje Damsma (CrossOver & House of Skills regio Amsterdam) gingen in op datagestuurde renovatie en skills ontwikkelingen. Tot slot nam Jan Theunissen (de Alliantie) ons mee naar het digitale huis van de toekomst en bijbehorend datagestuurd onderhoud. We sloten af met een borrel waarin onderling mooie connecties werden gelegd.
Lees hier meer over de sprekers en het programma.

Fototerugblik BTIC on Tour – Bouwlab R&DO

Woensdagochtend 30 maart: Brightlands – Sittard

Hoe kunnen innovaties in materialen bijdragen aan het verduurzamen van de bouw?

Brightlands Chemelot Campus zette innovaties in de spotlight van materialen die bijdragen aan het verduurzamen van de bouw. Het ging om innovaties die op de campus tot stand komen. Maxime Verhagen (Boegbeeld BTIC / Voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland) vertelde over de mogelijkheden om versneld in open consortia tot ontwikkeling en opschaling van innovaties te komen, ook voor en met bedrijven uit de regio Limburg. Corné Gilissen, adviseur-directeur bij Huygen Installatie Adviseurs vertelde hoe Huygen experimenteert met het binnenklimaat en hoe gebruikers wezenlijk bijdragen aan de integrale benadering van de bouwopgave. Projectleiders Menno Smeelen en Bram Tankink namen ons mee in diverse trajecten die op de campus lopen omtrent isolatie van gebouwen wat cruciaal is bij de verduurzaming ervan. In die applicaties zijn nog vele innovaties mogelijk, denk aan het gebruik van aerogels waardoor de materialen dunner worden. Het consortium BRIMM werd in het bijzonder uitgelicht waarin onder andere de Zuyd Hogeschool, Takkenkamp Vastgoed, Laudy Bouw & Ontwikkeling en CHILL in open innovatie samenwerken. We sloten af met een innovatiemarkt en lunch.

Fototerugblik BTIC on Tour – Brightlands

Maandagmiddag 11 april: The Green Village – Delft

Bouwen aan een klimaatadaptieve proeftuin

Hoe ontwerp en construeer je gebouwen of pas je deze aan zodat de effecten van hitte, neerslag en droogte worden afgezwakt, zowel binnen als buiten de schil van het gebouw? Sander van der Wal, managing partner &Flux vertelde over het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van Zuid-Holland en de soortgelijke initiatieven in de Amsterdam Metropool regio en Utrecht. Daarna nam Martin Tenpierik (Associate professor TU Delft bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en architectuur) de deelnemers mee in de wereld van binnenklimaat in gebouwen en gaf hij een aantal sprekende voorbeelden uit de wetenschap. Wouter Beck, Director Greentech bij Hunter Douglas, vertelde over Converge, het onderzoek naar het passief klimatiseren van gebouwen. Hoe zorgen we er op een efficiënte manier voor dat een glazen gebouw als het Co-Creation Centre in de winter comfortabel warm is en aangenaam koel op een hete zomerdag? Na een inspirerend rondje over het terrein van The Green Village wisselden we van gedachte over de vraag hoe we gezamenlijk, mogelijk met een zetje vanuit het BTIC, klimaatadaptieve innovaties een stap verder kunnen brengen.

Fototerugblik BTIC on Tour – The Green Village

Donderdagochtend 14 april: Pioneering – Nijhuis Bouw in Rijssen (dus niet Enschede!)

De arbeidsmarkt van de toekomst: hogere productie met minder mankracht

Industrieel bouwen heeft de toekomst. Maar wat betekent dit voor de (bouw)arbeidsmarkt in het geheel en wat betekent dit voor jouw bedrijf? Welke competenties zijn er nodig om straks in de geïndustrialiseerde bouw aan de slag te kunnen? Suzan Veldhuis, directeur van Academie Business, Building & Technology bij Saxion Hogeschool gaf haar visie op deze veranderingen. Als voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en studenten nam Saxion-lector Christiaan Struck ons mee in een van de meest bijzondere testlabs van Europa: Smart Tiny lab. Bas van Dongen, projectleider en oprichter van Talent Netwerk Nederland, vertelde vervolgens over een leven lang leren in de praktijk. Niet alleen nieuwbouw zal de komende jaren grotendeels geïndustrialiseerd worden, ook voor de noodzakelijke grootschalige renovatie van bestaande woningen is dit noodzakelijk. Ulla-Britt Krämer, projectleider nieuwe energie bij provincie Overijssel, nam de deelnemers mee in de praktijk van INDU-ZERO waar gerenoveerd is met panelen die industrieel geproduceerd zijn. Onze gastheer Rob Nijhuis, directeur van Nijhuis Bouw en Ontwikkelingen, vertelde over de oplossingen die Nijhuis ontwikkeld heeft op het gebied van conceptueel, industrieel bouwen. Maxime Verhagen was online present en ging het gesprek aan met de deelnemers.

Bekijk hier het verslag dat Pioneering heeft geschreven en de vlog die zij gemaakt hebben.

Fototerugblik BTIC on Tour Pioneering bij Nijhuis Bouw