Brainstorm over doorbraaktechnologieën voor circulair bouwen

Logo Building Holland

Het BTIC organiseert tijdens Building Holland samen met het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en Cirkelstad een brainstormdiscussie over doorbraaktechnologieën voor circulair bouwen. Opdrachtgevers, bouw-, techniek- en adviesbedrijven, producenten en onderzoekers zijn van harte welkom om aan te sluiten! Aangezien Building Holland uitgesteld is naar eind oktober, zal voor deze brainstorm ook naar een andere datum gezocht worden.

Vraagstelling die centraal staat

Tijdens dit side event van de beurs zal het BTIC-Innovatieprogramma Circulaire Bouweconomie kort worden toegelicht, waarna in discussievorm inhoud, prioritering en de mogelijkheden/randvoorwaarden om mee te doen worden besproken. Centrale vraag hierbij is: Welke doorbraaktechnologieën zijn op de middellange termijn nodig voor circulair bouwen om bij gebouwrenovaties en vervanging van kunstwerken van pilots naar opschaling te komen? Welke aanvullende R&D en industrialisatieprocessen moeten we daarvoor nú in gang zetten?

Deze vraagstelling sluit aan bij het BTIC-Innovatieprogramma Circulaire Bouweconomie waarin we drie programmalijnen onderscheiden:

1. Transitieproces: ontwikkeling van markt-, beleid- en bewustwordingsstrategieën, methoden en instrumenten om de transitie te versnellen

2. Technologie-innovatie: benodigde ontwikkeling van nieuwe materialen, ontwerp- en validatieprocessen, bouwmethodes en industrialisatie en

3. Impact meten: impact van assessment methodes om milieu-impact, kosten en sociale impacts te kwantificeren.

Het BTIC neemt de uitkomsten van de brainstormdiscussie mee in de innovatieprogramma’s. Cirkelstad publiceert een verslag van de sessie als Greenpaper en in het Stadsblad.