BRAINR: lerend netwerk voor intelligente bouw gestart

Op initiatief van BuildinG is in samenwerking met het BTIC en andere partners BRAINR gestart. Dit is een regionaal lerend netwerk voor intelligente bouw. Met dit netwerk in het noorden van het land worden ondernemers ondersteund in de transitie naar digitalisering. Bedrijven, kennisinstellingen, beleidsmakers en opdrachtgevers kunnen zich aansluiten en deelnemen. Zo wordt toegewerkt naar een zelf organiserend netwerk waarbinnen partijen op regionale schaal innoveren, samenwerken, kennis en ervaring uitwisselen en ontwikkelen op het gebied van digitalisering. Want digitaliseren doe je niet alleen. 

Digitalisering is een fundamentele versneller van innovatie voor de gebouwde omgeving, zeker gezien de grote opgaven waar we voor staan in de bouw. Toch is er meer voor nodig dan de digitale techniek zelf. Het gewenste resultaat staat of valt met de vraag of we willen leren, durven te veranderen en bereid zijn verder te kijken dan onze traditionele neus lang is. De winst voor de bouw en de maatschappij als geheel is vooral te halen in nieuwe mengstroken, daar waar traditioneel gescheiden rollen samenkomen op de raakvlakken ontwerpen – bouwen – gebruiken. Dat leidt wel tot oncomfortabele vragen: wat wordt mijn plek in de keten? Is mijn verdienmodel nog wel houdbaar? Welke data moet (en wil) ik delen? Waar moet ik in investeren?

BRAINR is een nieuw initiatief, waarbij in korte tijd veel verschillende samenwerkingspartners zijn verbonden. Dit geeft aan dat het thema ‘digitalisering’ leeft en de ontwikkelingen op dit gebied belangrijk zijn voor de bouwsector. Bekijk dit filmpje waarin verschillende ondernemers hierover vertellen.

Enerzijds staan ze nog aan het begin van het programma, anderzijds gebeurt er al veel. Achter de schermen bijvoorbeeld, wordt door Alfa-college en HanzePro gewerkt aan de ontwikkeling van verschillende cursussen in een doorlopende leerlijn over digitalisering en de benodigde kennis en vaardigheden in de praktijk. Daarnaast werken ze samen met Bouwend Nederland aan gesprekstafels en bijeenkomsten voor MKB om over dit thema met elkaar in gesprek te gaan. Welke ontwikkelingen zie je en wat betekent dit voor je bedrijf? Parallel werken we aan het inrichten van de MKB dienstverlening, zodat bedrijven bij ons kunnen komen met hun vragen en wij ze verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld door de inzet van studentonderzoekers of de beschikbare relevante kennis, netwerk en faciliteiten te delen.

Samen met alle partners wil BuildinG met BRAINR een wezenlijk verschil maken voor alle bedrijven in de bouwketen. Klik hier voor meer informatie.

BrainR is een initiatief van BuildinG in samenwerking met Bouwend Nederland, Hanzehogeschool Groningen, TU Delft, Alfa-college, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, BAM Bouw en Techniek BV, Kaspcreations, Mint Architecten, bouwbedrijf Buitenveld en Doornenbal, Energiecampus Leeuwarden, Stichting Biosintrum, Stichting 1AA1, Platform Foku en het BTIC.