Op vrijdag 29 mei van 15:00 – 16:00 uur geeft het BTIC mede invulling aan de BIM Loket Online Friday over parametrisch ontwerpen. Bij parametrisch ontwerpen doet de computer waar hij goed in is: het leveren van rekenkracht om gruwelijk veel varianten door te akkeren en ons te helpen de optimale oplossing te bepalen. En als de eisen of omstandigheden wijzigen? Dan rekent hij gewoon opnieuw. In een omgeving waar we te maken hebben met 101 randvoorwaarden – materiaalgebruik en circulariteit, energie, daglicht en comfort, schaarse ruimte, betaalbaarheid, etc. – lijkt dit de manier om integraal en toekomstbestendig te ontwerpen.

Wat is de stand van zaken? Wat betekent deze werkwijze voor verschillende ketenpartners (opdrachtgever, architect, adviseur, aannemer, installateur, fabrikant…)? En kunnen we al rekenen op een rimpelloze digitale workflow? Jasper Spiegeler, founder en chief strategy officer bij OMRT, en Ties Rijkers, partner bij Planalogic, geven hun visie op het onderwerp. Meld je hier aan en ga op 29 mei de discussie met hen aan!