Afstudeeronderzoek innovaties circulair beton

NL-GO

Het BTIC en het Avans lectoraat Gebouwde Omgeving zijn op zoek naar afstudeerders die de uitvoering van onderzoek willen doen naar kansrijke innovaties rondom circulair beton. Dit in het kader van het Innovatieprogramma Circulair Beton dat samen met het Betonakkoord wordt uitgevoerd. Ben jij de student die een bijdrage wil leveren aan de toekomst van de bouwsector?

In 2018 is er een samenwerking van start gegaan tussen overheid en een groot aantal private bedrijven om de gehele betonsector versneld te verduurzamen voor zowel de GWW- als ook de Woning- en Utiliteitsbouw sector. Deze samenwerking is het zogenaamde ‘Betonakkoord’. Binnen dit Betonakkoord staan de thema’s zoals CO2-reductie, circulariteit, innovaties en kennisontwikkeling centraal welke voor deze versnelde verduurzaming van de sector moeten zorgen. Voor de benodigde kennisontwikkeling heeft het BTIC in samenwerking met het Betonakkoord en tientallen partijen uit de sector, waarvan het Avans lectoraat ‘Gebouwde Omgeving’ er één van is, het Innovatieprogramma Circulair Beton ontwikkeld. De doelstelling van dit innovatieprogramma is om aan de hand van (technische) resultaten uit praktijkexperimenten de betrouwbaarheid van deze innovaties en hun milieu impact te bepalen voor CO2-reductie. De
innovaties zullen binnen 2 à 3 jaar in de praktijk worden toegepast. Hiervoor zijn de volgende kansrijke innovaties geselecteerd:

  1. Toepassen van alternatieve bindmiddelen (cementrecycling, bodemas, gecalcineerde klei etc.) in het beton.
  2. Levensduur verlenging bestaande constructies door reparaties, versterking, herbeoordeling & monitoring.

Omdat het onderwijs een belangrijk onderdeel is bij innovaties willen we graag studenten betrekken bij het uitvoeren van de onderzoeken bij de kansrijke innovaties. Hiervoor geeft het BTIC en het lectoraat ‘Gebouwde Omgeving’ van Avans Hogeschool studenten de mogelijkheid om hun
afstudeeronderzoek te doen bij één of meerdere van verschillende partijen aangesloten bij het Betonakkoord (bijvoorbeeld ENCI B.V., TNO, Rijkswaterstaat) binnen de betonsector.

In dit afstudeertraject ga je onderzoeken wat de constructieve eigenschappen zijn van het beton op basis van één van de drie zogenaamde kansrijke innovaties. De keuze welke van de drie kansrijke innovaties je wil gaan onderzoeken is geheel aan jou en zal in overleg met het lectoraat ‘Gebouwde Omgeving’ verder worden afgestemd. Dus als je op zoek bent naar een afstudeeronderzoek waarmee je echt iets bijdraagt aan de toekomst van onze bouwsector, een stapje voorloopt op de overige afstudeerders, én een waardevolle start maakt met je professionele netwerk, kun je contact opnemen met:

Michael van Nielen (mhm.vannielen@avans.nl | 06 101 38 532)
Perica Savanović (p.savanovic@avans.nl | 06 511 33 223)