Helm BTIC

BTIC Talks op vrijdag 1 juli

Wie heeft de BTIC-bouwhelm onder zijn arm op deze foto en wat is hij ermee van plan? Kijk op vrijdag 1 juli naar onze livestream talkshow en wees getuige van een belangrijke mijlpaal van het BTIC! In één uur tijd word je bijgepraat over de nieuwe organisatie van het BTIC die per 1 juli ingaat.…

programma-Versnelling-Verduurzaming-GO

Programma Versnelling Verduurzaming GO

Voor iedereen moet een duurzame woning binnen handbereik komen. Daarom neemt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende maatregelen, zoals het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. Er is extra aandacht voor mensen met een kleine portemonnee. Door nieuwe financieringsmogelijkheden wordt het ook voor hen mogelijk om hun woning betaalbaar…

Persconferentie-NGF

Reservering van € 100 miljoen voor BTIC-voorstel Nationaal Groeifonds

Erkenning van belang innovatie-ecosysteem voor een toekomstbestendige leefomgeving Het Kabinet heeft op 14 april jl. bekend gemaakt dat het Nationaal Groeifonds een reservering toekent van € 100 miljoen voor het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’. Het voorstel is opgesteld door het BTIC samen met het ministerie van Binnenlandse…

BTIConTour_Header

BTIC on Tour 2022

Het BTIC deed een rondje Nederland! Wij organiseerden samen met zes regionale innovatie-hubs inspirerende sessies over innovaties kenmerkend voor die regio. De innovatiehubs lichtten actuele ontwikkelingen toe en regionale sprekers deelden hun best practices. Maxime Verhagen en Doekle Terpstra waren afwisselend aanwezig. Wij vonden het super om elkaar live te ontmoeten bij de regionale hubs.…

IEBB_Jaarrapportage

Vierde mijlpaalrapportage IEBB-consortium

Het afgelopen half jaar zijn verschillende deelprojecten afgerond met concrete en toepasbare resultaten en handvatten voor de verduurzaming van bestaande woningen. In het IEBB-programma wordt integraal aan de verduurzamingsopgave gewerkt: van het versnellen van renovatieconcepten, het meenemen van de woningeigenaren in het transitieproces tot de ontwikkeling van warmtetechnologie. Zo geeft de ontwikkeling van een prototype…

MT-BTIC

Nieuwe samenstelling MT BTIC

Sinds begin dit jaar heeft Henk Visscher zijn functie als MT-lid overgedragen aan drie dames die gezamenlijk zijn rol zullen invullen. Henk was bij de start van het BTIC betrokken vanuit 4TU.Bouw en is nu directeur van TU Delft Urban Energy Institute. Anita Baas, Programmadirecteur Bouw en Infra van de TU Delft, Maaike Riemersma, Programmadirecteur 4TU.Bouw,…

NGF-voorstel

Het BTIC-voorstel is door de toegangspoort van het Nationaal Groeifonds

De beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds heeft bekend gemaakt dat het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur’ voldoet aan de beoordelingseisen van het groeifonds. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet. Het voorstel is opgesteld door het BTIC samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 187…

1633680918Scientificconference2021_28

Sessie van TBA-consortium

Kom naar de Toekomst Bestendige Asset (TBA) middag op 16 februari tussen 13:30-17:00 uur tijdens de AMS Conferentie ‘Re-inventing the City’. Huub Keizers (BTIC), Lindy Molenkamp (Provincie Noord-Holland) en Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht) gaan in gesprek over het programmavoorstel Toekomstbestendige Assets dat is ingediend bij het Nationaal Groeifonds als onderdeel van het grotere BTIC-voorstel ‘Toekomstbestendige leefomgeving’.…

https___www.hu.nl_-_media_hu_afbeeldingen_nieuws_sure2

SPRONG-groep SURE werkt samen om de energietransitie te versnellen

Als het over energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat, gaat het vaak over techniek, uitstootreductie en betaalbaarheid. Maar minstens zo belangrijk voor uitvoering in de praktijk is het betrekken en meekrijgen van bewoners. SURE, een brede onderzoeksgroep van Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool en een groot aantal organisaties en instellingen versterkt de komende jaren de…

Emissieloosbouwen_industrielePrefabbouw

Deelnemers gezocht voor deeltraject industriële prefabbouw

Binnen het BTIC kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen is het consortium van het deeltraject Industriële Prefabbouw met 59 partijen aan de slag gegaan binnen 8 deelprojecten. Onder penvoerderschap van werken zij de komende 2,5 jaar aan lage emissie bouwmaterialen, geïndustrialiseerde productie en optimalisatie van processen. Bekijk hier de rapportage van het derde kwartaal van 2021.…