BTIC programma's in ontwikkeling

We ontwikkelen meerjarige kennisprogramma's rond 5 thema's. Die programma's dragen bij aan het realiseren van een innovatieve bouwsector, die klaar is voor de grote maatschappelijke uitdagingen. De programma's zijn afgestemd op de doelen van de Bouwagenda.

Over de programma's van BTIC

In 5 programma’s werkt de bouw- en technieksector aan de benodigde kennisontwikkeling en technologische innovaties:

  1. Integrale Energietransitie Bestaande Bouw
  2. Digitalisering
  3. Circulariteit
  4. Infrastructuur
  5. Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie

Het zijn programma’s met concrete doelstellingen op de middellange termijn, met een afgestemde aanpak en weloverwogen planning van activiteiten.

Omvang van het pre-competitieve/open innovatiedeel: in de orde van € 5 tot 30 miljoen per jaar met een looptijd van vijf jaar.

Van meet af aan verbonden met proeftuinen in de praktijk en met het onderwijs (Human Capital Agenda).