Over het BTIC

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Het bundelt innovatievragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s. Door een efficiënter, gebundeld innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen. Denk hierbij aan:

  • het streven naar CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050,
  • toenemende verstedelijking,
  • digitalisering van data en werkprocessen,
  • klimaatverandering,
  • veroudering infrastructuur,
  • materiaal- en personeelsschaarste
Infographic_vliegwiel

In 2050 willen we allemaal wonen en werken in gebouwen die klimaatneutraal zijn.

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is het vliegwiel voor deze ambitie.

Het BTIC verbindt het bedrijfsleven, kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties om samen te werken aan de ontwikkeling van benodigde innovaties op bouw-, ontwerp-, en techniekgebied.

We werken actief samen met regionale initiatieven, mensen uit de praktijk, andere kennispartners en onderwijsinstellingen.

Download hier onze brochure, door op de afbeelding of de button te klikken.

Initiatiefnemers van het BTIC

Wij zijn de initiatiefnemers van het BTIC. We werken samen met veel partijen uit de bouw-, ontwerp- en techniekwereld, uit de hele keten.

initiatiefnemers BTIC