Over BTIC

Het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) is een Publiek Private Samenwerking met als doelstelling het vliegwiel te zijn voor kennis en innovatie voor de bouw- en technieksector.

De noodzaak tot innovatie wordt breed gevoeld met het oog op de grote maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen, zoals:

 • het streven naar CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050,
 • toenemende verstedelijking,
 • digitalisering van data en werkprocessen,
 • klimaatverandering,
 • veroudering infrastructuur,
 • materiaal- en personeelsschaarste.

BTIC verbindt de deelnemende partijen in netwerken en geeft met elkaar vorm aan meerjarige programma’s, waarin open innovatie en kennisuitwisseling centraal staan.

BTIC

In 2050 willen we allemaal wonen en werken in gebouwen die klimaatneutraal zijn.

Het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) is het vliegwiel voor deze ambitie.

In het BTIC werken het bedrijfsleven, kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties samen aan de benodigde innovaties op bouw- en techniekgebied.

We werken actief samen met regionale initiatieven, mensen uit de praktijk, andere kennispartners en onderwijsinstellingen.

Initiatiefnemers BTIC

Wij zijn de initiatiefnemers van het BTIC. We werken samen met veel partijen uit de bouw- en techniekwereld, uit de hele keten.

Kenmerkend voor onze werkwijze:

 • Onafhankelijk en neutraal
 • Samenwerking in de driehoek markt, overheid en kennisinstituut
 • Samenwerking door hele keten: van opdrachtgever tot toeleverancier
 • Verbonden met regio en onderwijs
 • Open innovatie en kennisdeling
 • Kern bestaat uit pre-competitieve programma’s
 • Ruimte voor belang van de markt: mogelijkheid voor competitieve kennisontwikkeling
initiatiefnemers BTIC