Vliegende start voor BTIC

BTIC-Raad

Meer regie en bundeling van kennisontwikkeling, opschaling van innovaties en verhoging arbeidsproductiviteit in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Dat zijn de centrale begrippen die ten grondslag liggen aan het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC).

Achtergrond

In juni 2018 is op initiatief van de Bouwagenda door de ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, Techniek Nederland, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland de intentieverklaring voor de oprichting van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) getekend. Vanaf dat moment zijn de twee kwartiermakers, Henk Visscher (4TU.Bouw) en Peter Paul van ’t Veen (TNO) van start gegaan met het vormgeven van het BTIC.

Presentatie

Op 1 mei jl. presenteerden deze kwartiermakers hun eindrapport. ‘In de afgelopen maanden zijn er baanbrekende stappen gezet naar een brede samenwerking in een zeer versnipperd landschap van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere organisaties in de bouw- en technieksector’, aldus kwartiermaker Henk Visscher. ‘De wil tot samenwerking was er bij alle partijen, er is duidelijk behoefte aan een brede organisatie en programmering van innovatie en kennisontwikkeling. Tegelijkertijd is het een uitdaging gebleken om hiervoor de juiste vorm te kiezen.’

Reeds van start

Onder de vlag van het BTIC hebben 124 partijen een gezamenlijk programma opgesteld om te komen tot innovatieve opschaalbare renovatieconcepten en duurzame warmtetechnieken. Dit programma is in april in het kader van de meerjarige innovatieprogramma’s van het ministerie van EZK ingediend. Deelnemers zijn bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten, adviseurs, branches en woningcorporaties.

BTIC Boegbeeld Maxime Verhagen: ‘Dit is een vliegende start op het gebied van energietransitie en deze smaakt naar meer. We moeten gezamenlijk de inspanningen en middelen in R&D en onderzoek inzetten, in plaats van versnipperd en ieder voor zich. Ook op het gebied van digitalisering, circulariteit, infrastructuur en ruimtelijke adaptatie moet gezamenlijk veel meer gebeuren. Het begin is er.’

De kwartiermakers geven nu het stokje over aan het BTIC-team dat samen met de partners vijf meerjarige en integrale kennisprogramma’s gaat opzetten en begeleiden.

Via deze website van het BTIC komt de komende periode meer informatie beschikbaar.

BTIC-Raad

Een afvaardiging van de BTIC-Raad en het BTIC Team (v.l.n.r.) Jan Dirk Jansen (4.TU Bouw), Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Machteld de Kroon (TNO), Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Carla Moonen (Koninklijke NLIngenieurs), Huub Keizers (BTIC), Richard Mulder (BTIC), Henk Visscher (BTIC), Bernard Wientjes (Bouwagenda)