Bundeling van krachten in nieuw Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC)

oprichting BTIC

Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de bouw- en technieksector ondertekenen intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC.

Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda is innovatie een voorwaarde. De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen.

Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de bouw- en technieksector gaan hun krachten bundelen in een nieuw Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) om te komen tot langjarige kennisprogramma’s. Deze kennisprogramma’s moeten een belangrijke basis gaan vormen om de ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke innovaties te realiseren.

oprichting BTIC

(Foto: Eric de Vries)

Op 6 juni is de intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC ondertekend door Ministerie van EZK, Ministerie van BZK, Ministerie van IenW, TNO, 4 TUBouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland. Het BTIC gaat binnen de systematiek van het topsectorenbeleid en in samenwerking met TKI’s lange termijn PPS-programma’s opzetten, waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen in hechte samenwerking innovaties ontwikkelen en toepassen.

De innovatieve inspanningen van het BTIC zullen gericht zijn op concrete wensen voor korte en lange termijn vanuit de overheden, bouwondernemingen, installateurs en/of hun toeleveranciers. Met de vorming van het BTIC wordt de bouw- en technieksector nadrukkelijk verbonden aan het topsectorenbeleid en wordt de aanpak voor de ontwikkeling en toepassing van innovatie in de bouw- en technieksector herkenbaarder en krachtiger gemaakt.