BTIC draagt bij aan ambities Klimaatakkoord

De ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, Techniek Nederland, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland willen gezamenlijk voor de hele sector de kennis- en innovatiekrachten bundelen. Na de publicatie van het Kwartiermakersrapport op 1 mei 2019, hebben zij op 27 juni 2019 hun handtekening gezet onder de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor het Bouw-…

Lees meer

Vliegende start voor BTIC

BTIC-Raad

Meer regie en bundeling van kennisontwikkeling, opschaling van innovaties en verhoging arbeidsproductiviteit in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Dat zijn de centrale begrippen die ten grondslag liggen aan het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). Achtergrond In juni 2018 is op initiatief van de Bouwagenda door de ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw,…

Lees meer

DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving: samen, slimmer, sneller

DigiDealGO

Op 11 april 2019 sloten ruim 30 partijen zich aan bij de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector. Voorzitter Richard Tieskens: ‘De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de…

Lees meer

Bundeling van krachten in nieuw Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC)

oprichting BTIC

Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de bouw- en technieksector ondertekenen intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC. Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda is innovatie een voorwaarde. De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen. Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de bouw-…

Lees meer