Warmtepompen en warmteopslag

Er zijn verschillende vormen van duurzame warmtelevering mogelijk. In deze programmalijn worden methoden ontwikkeld om versnelde introductie van warmtepompen mogelijk te maken. Er worden technieken voor warmtepompen doorontwikkeld (betere prestatie, minder geluidsoverlast en kostenreductie). En dit gebeurt in combinatie met technieken voor compacte warmteopslag op individueel huishoudenniveau en/of op buurtniveau.

BTIC warmtepompen

Er zijn 2 hoofddoelen van deze programmalijn:

 • compacte, plug and play, geluidsarme warmtepompen (Nederlandse productie),
 • verliesvrije, compacte warmteopslag (operationele demo in 2023, 1 GJ/m3 systeem).

Warmtepompen

We willen de ontwikkeling van warmtepompen versnellen, de Nederlandse kennis vergroten en de industriële positie op dit gebied versterken.

Hierbij wordt gekeken naar:

 • hoe de geluidsoverlast van warmtepompen kan worden gereduceerd,
 • wat realistisch te verwachten prestaties van warmtepompen zijn in de praktijk,
 • welke tooling gewenst is voor grootschalige implementaties voor de installatiebranche,
 • mogelijkheden tot kostenreductie en geluidreductie, uitgaand van bestaande principes en nieuwe warmtepomp-principes voor de gebouwde omgeving (o.a. magneto-calorisch, thermo-akoestisch, (hybride) principes ter verhoging COP).

Compacte warmteopslag

De mogelijkheid van warmteopslag vervult een belangrijke rol bij het maximaal toepassen van duurzame energie in de gebouwde omgeving (mogelijkheid tot verschuiving van vraag en aanbod, zowel kort als lang cyclisch).

We willen uiteindelijk een opslagcapaciteit van 1GJ/m3 bereiken tegen acceptabele kosten. Door:

 • ontwikkelingen op het gebied van fysische en chemische stabilisatie van warmteopslag materialen,
 • opschaling,
 • warmte- en massatransport in opslagmaterialen,
 • tuning op druk en temperatuur in gebruik,
 • nieuwe opslagmaterialen,
 • slimme regelingen,
 • vloeibare systemen.

Combinaties met water gebaseerde systemen zijn hierbij ook goed denkbaar.

 

< Terug naar Integrale Energietransitie Bestaande Bouw