Sturing collectieve warmtevoorziening

Met deze programmalijn willen we modellen en methodieken ontwikkelen, die resulteren in een 30% betere benutting van de beschikbare warmte. Dit willen we realiseren door seizoensopslag en innovatieve sturing tussen warmtevraag en warmteaanbod.

BTIC

We gaan dit bereiken door:

Intelligente sturing van de warmtevoorziening

Hiervoor is onderzoek nodig, gericht op de relatie tussen het individuele gebouw en de eventueel aanwezige of te realiseren warmte-infrastructuur in het gebied.

Afstemmen van elektrificatie op wijkniveau

Door het koppelen van het energiemanagement in het gebouw met het energiemanagement buiten het gebouw.

 

< Terug naar Integrale Energietransitie Bestaande Bouw