Renovatieconcepten en -processen

We werken aan nieuwe en verbeterde datagedreven processen en technologieën voor de grootschalige renovatie van gebouwen, nieuwe manieren van samenwerken in de keten en installaties voor de productie, (tijdelijke) opslag en distributie van duurzame energie, waaronder koude/warmte en zonne-energie.

Doelen

Hoofddoel van deze programmalijn is het komen tot acceptabele, betaalbare en opschaalbare renovatieoplossingen voor woningen en utiliteitsbouw. Voor bestaande woningen wordt daarbij gedacht aan een aanzienlijke kostenreductie (20-40%) en het terugdringen van de overlast voor de bewoner (renovatieproces van maximaal 5 dagen).

BTIC

We gaan deze doelen bereiken door de ontwikkeling van:

Renovatieconcepten

We werken aan industrialiseerbare concepten voor gebouwen, naar gebruikstypologie en op basis van gemeten data.

Renovatieprocessen

We werken aan een volledig digitaal proces van ontwerp/renovatie tot sloop. Daardoor wordt procesoptimalisatie en industriële productie door nieuwe gerobotiseerde productiestraten mogelijk en veranderen de rollen in de keten.

Prestatiemonitoring

We monitoren zowel op technische kwaliteit als op gebruikersgedrag, waardoor we niet alleen goedkoper, maar ook beter gaan renoveren.

 

< Terug naar Integrale Energietransitie Bestaande Bouw