BTIC Innovatieprogramma's

We ontwikkelen meerjarige Innovatieprogramma's rond 5 thema's. Deze programma's dragen bij aan het realiseren van een innovatieve bouwsector die klaar is voor de grote maatschappelijke uitdagingen. De programma's zijn afgestemd op de doelen van de Bouwagenda.

Over de Innovatieprogramma's van het BTIC

In 5 programma’s werkt de bouw-, ontwerp en technieksector aan de benodigde ontwikkeling van innovaties:

  1. Integrale Energietransitie Bestaande Bouw
  2. Digitalisering
  3. Circulariteit
  4. Infrastructuur
  5. Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie

Het zijn Innovatieprogramma’s met concrete doelstellingen op de middellange termijn, met een integrale aanpak en weloverwogen planning van activiteiten.

Omvang van het pre-competitieve/open innovatiedeel: in de orde van € 5 tot € 30 miljoen per jaar met een looptijd van vijf jaar.

Van meet af aan verbonden met proeftuinen in de praktijk en met het onderwijs (Human Capital Agenda).