Infrastructuur

Aerial view interchange highway and overpass in city of Osaka City, Osaka, Kansai, Japan

Doelstelling van het programma Infrastructuur is om een kennis- en technologie-impuls te geven aan de grote (vervangings)opgave van de infrastructuur waar Nederland voor staat. En om te komen tot toekomstbestendige en robuuste netwerken, die passen bij de opgaven op het gebied van mobiliteit, klimaat, materiaal- en energiegebruik.

Missiegedreven aanpak

Dit kennis- en innovatieprogramma is in lijn met het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid beschreven in termen van benodigde randvoorwaarden, input, activiteiten, resultaten (output, outcome) en te behalen impact.

Bekijk hier de opzet van het innovatie-ecosysteem voor de Civiele kunstwerken.

Slimme technieken

Hiervoor is behoefte aan slimme technieken:

  • voor verduurzaming,
  • voor data-gedreven beheer,
  • voor efficiënte en hindervrije renovatie en vernieuwing.

Inzicht in prestaties

Effectieve adaptatie met betrekking tot wijzigingen in mobiliteit, klimaat, materiaalgebruik en energie vereist een scherp en actueel inzicht in de huidige en toekomstige prestaties van infrastructuur.

Er is behoefte aan inzicht in innovatie en technologie, waaronder:

  • digitalisering van het asset management
  • beoordelingssystematieken voor bestaande infrastructuur,
  • methoden voor levensduurvoorspelling,
  • technologie voor verlenging van de levensduur.

Deze innovaties kunnen bijdragen aan het beheersen van risico's, kosten en beschikbaarheid van de netwerken.

Deelprogramma Civiele kunstwerken

Binnen het Kennis- en Innovatieprogramma Infrastructuur is het deelprogramma Civiele Kunstwerken opgesteld.  

Een groot deel van onze Nederlandse civiele kunstwerken komt voor grootschalig onderhoud of vervanging in aanmerking, vooral de kunstwerken die in de jaren zestig en zeventig gebouwd zijnDe opgave voor het renoveren en vervangen van civiele kunstwerken, waaronder 85.000 bruggen en viaducten, groeit de komende decennia flink. Daarom moeten we nú innoveren om een piek in overlast, materiaal en geld te voorkomen. Een programmatische aanpak is noodzakelijk om de kunstwerken toekomstbestendig te maken qua functionaliteit, klimaatadaptiviteitenergieneutraal gebruikcirculariteit en digitalisering. 

Het doel van het Kennis- en Innovatieprogramma Civiele Kunstwerken is het verlagen en spreiden van de vervangings- en renovatiepiek en tegelijkertijd het toekomstbestendig maken van bruggenviaducten en sluizen. Dit doen we door toepassingsgerichte kennisontwikkeling over restlevensduur, slim gebruik van data en levensduur verlengende en bio-based materialen.  

Download hier het Kennis- en Innovatieprogramma Civiele Kunstwerken

Ideeën voor dit programma?