Infrastructuur

Aerial view interchange highway and overpass in city of Osaka City, Osaka, Kansai, Japan

Doelstelling van het programma Infrastructuur is om een kennis- en technologie-impuls te geven aan de grote (vervangings)opgave van de infrastructuur waar Nederland voor staat.

En om te komen tot toekomstbestendige en robuuste netwerken, die passen bij de opgaven op het gebied van mobiliteit, klimaat, materiaal- en energiegebruik.

Slimme technieken

Hiervoor is behoefte aan slimme technieken:

  • voor verduurzaming,
  • voor data-gedreven beheer,
  • voor efficiënte en hindervrije renovatie en vernieuwing.

Inzicht in prestaties

Effectieve adaptatie met betrekking tot wijzigingen in mobiliteit, klimaat, materiaalgebruik en energie vereist een scherp en actueel inzicht in de huidige en toekomstige prestaties van infrastructuur.

Er is behoefte aan inzicht in innovatie en technologie, waaronder:

  • digitalisering van het asset management
  • beoordelingssystematieken voor bestaande infrastructuur,
  • methoden voor levensduurvoorspelling,
  • technologie voor verlenging van de levensduur.

Deze innovaties kunnen bijdragen aan het beheersen van risico's, kosten en beschikbaarheid van de netwerken.

Ideeën voor dit programma?