Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie

BTIC

Het Kennis- en Innovatieprogramma ‘Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie' is nog in ontwikkeling.

Klimaatveranderingen

De aankomende klimaatveranderingen kunnen leiden tot:

  • oververhitting (warmte-eilanden),
  • droogte (schade aan dijken, gebouwen en gewassen),
  • overmatige regenval (overstroming),
  • periodes met zware storm.

Het leven en welzijn in de stad kan daardoor op een negatieve manier beïnvloed gaan worden. Deze effecten kunnen verzacht worden door:

  • andere manieren van bouwen,
  • andere manieren van inrichting en gebruik van het bebouwde gebied en omringende landschap.

Ideeën voor dit programma?