Digitalisering

BTIC

In het programma ‘Digitalisering’ richt de kennis- en technologieontwikkeling zich op 3 programmalijnen:

Human Capital en Digitalisering

Deze programmalijn is specifiek gericht op de rol van medewerkers, het human capital. Er worden nieuwe methoden en technologieën ontwikkeld voor het vergroten van de productiekracht en hogere kwaliteit. Een nieuwe generatie bouwers, installateurs, ontwerpers en ingenieurs wil ook beschikken over die kennis, methodes en vaardigheden. Er zijn nieuwe vormen van digitale ondersteuning in het praktische en theoretische onderwijs, praktijktraining en andere vormen van kennisopbouw.

Data integratie

Er zijn steeds meer mogelijkheden om data en informatie in te winnen, te analyseren en te gebruiken. Tegelijk is er een groeiende uitdaging om:

  • data goed in te winnen en te registeren,
  • data te verbinden en te beheren,
  • data te delen en uit te wisselen,
  • de juiste governance vast te stellen.

Doelstelling van deze programmalijn is hier oplossingen voor te ontwikkelen, op basis van open architectuur. Zonder deze oplossingen kan de waarde van data en ICT niet voldoende benut worden.

Analytics & Artificial Intelligence

Doelstelling van deze programmalijn is de productiviteit van de bouwsector met 10% te verhogen en de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Het is een belangrijke uitdaging om uit de beschikbare data relevantie informatie te winnen. Ook kunnen processen met slimme technieken automatisch worden doorlopen, zoals het ontwerpen, inspecteren en beheren van gebouwen en infrastructuur.

Ideeën voor dit innovatieprogramma?