Digitalisering

Computer motherboard with CPU. Circuit board system chip with core processor. Computer technology background. 3d illustration

Het kennis- en innovatie programma ‘Digitalisering’ richt zich op verschillende digitale ontwikkelingen die nodig zijn om een verregaande digitale transformatie van de bouw-, ontwerp- en technieksector mogelijk te maken. Een digitale transformatie die helpt om nieuwe businessmodellen te ontplooien, die de bestaande barrières in de bouw-, ontwerp- en technieksector doorbreekt en leidt tot duurzamer, veiliger en sneller bouwen met meer rendement.

DOWNLOAD HIER HET CONCEPT STRATEGISCH PROGRAMMA DIGITALISERING

Het digitaliseringsprogramma richt zich op onderwerpen als digital twins, robotisering, Artificial Intelligence en Virtual, Augmented en Mixed Reality. Deze digitale ontwikkelingen zijn vertaald in verschillende kennis- en innovatielijnen die via deelprogramma’s worden opgepakt.

Missiegedreven aanpak

Dit kennis- en innovatieprogramma is in lijn met het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid beschreven in termen van benodigde randvoorwaarden, input, activiteiten, resultaten (output, outcome) en te behalen impact.

Bekijk hier de opzet van het innovatie-ecosysteem voor Digitalisering.

Deelprogramma's

Het eerste deelprogramma is Digital Twins. In 2021 worden de strategische agenda en de deelprogramma’s verder ontwikkeld.

1. Digital Twins

DOWNLOAD HIER HET DEELPROGRAMMA DIGITALISERING - DIGITAL TWINS

2. Robotisering en automatisering  (in wording)

3. Artificiële Intelligentie (in wording)

4. Gemengde realiteit (in wording)

Toelichting op hoofdlijnen programma digitalisering

Voor alle deelprogramma’s geldt dat ze opgebouwd zijn rond de onderwerpen: Human capital en digitalisering, data-integratie en analytics & Artificial Intelligence.

Human Capital en Digitalisering

Deze lijn is specifiek gericht op de rol van medewerkers, het human capital. Er worden nieuwe methoden en technologieën ontwikkeld voor het vergroten van de productiekracht en hogere kwaliteit. Een nieuwe generatie bouwers, installateurs, ontwerpers en ingenieurs wil ook beschikken over die kennis, methodes en vaardigheden. Er zijn nieuwe vormen van digitale ondersteuning in het praktische en theoretische onderwijs, praktijktraining en andere vormen van kennisopbouw.

Data-integratie

Er zijn steeds meer mogelijkheden om data en informatie in te winnen, te analyseren en te gebruiken. Tegelijkertijd is er een groeiende uitdaging om:

  • data goed in te winnen en te registeren,
  • data te verbinden en te beheren,
  • data te delen en uit te wisselen,
  • de juiste governance vast te stellen.

Doelstelling van deze lijn is hier oplossingen voor te ontwikkelen, op basis van open architectuur. Zonder deze oplossingen kan de waarde van data en ICT niet voldoende benut worden.

Analytics & Artificial Intelligence

Doelstelling van deze lijn is de productiviteit van de bouwsector met 10% te verhogen en de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Het is een belangrijke uitdaging om uit de beschikbare data relevante informatie te winnen. Ook kunnen processen met slimme technieken automatisch worden doorlopen, zoals het ontwerpen, inspecteren en beheren van gebouwen en infrastructuur.

Ideeën voor dit programma?